Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Νοεμβρίου
lengd καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης Ε
Υπό το φωs
των νέων εξελίξεων
συνεδρίασε το Δ.Σ.
του δικτύου
ενεργειακών δήμων
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΚ
Ο κ. Πρ. Παυλόπουλ°s τίμησε
με την παρουσία του
τ1s εορταστικέ εκδηλώσε!s
τns 105ns Επετείου
Απελευθέρωσns Σιάτισταs
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
Η Κοζάνη κόβει
το κάπνισμα
Ανακηρύχτηκε
ενώ ο Δήμαρχ0s Βοίου Κοζά ns
του απένειμε και το χρυσό κλειδί
για την εφαρμογή του αοκοΜοσοκούνδμου
Σε πλήρη εξέλιξη
η δράση Κοζάνη
Ανοιχτή Καινοτομία!
Το δύσκολο
σταυροδρόμι
Δεν ε(ναι εύκολο να κάνεις αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση. Οχι ότι
5cv δίνει δεκάδες ευκαιρίες, αλλά ακολουθεί ηστά ένα νέο δόγμα, Που θα μπορού.
σαμε να περιγράψουμε ως-Οτι να 'ναι,
τη μια στγμή κλείνει το μάτι στους χούλιγ.
καν της βίας, δείχνοντάς τους μέχρι nou
άλλη, δίνει το πράσινο φως για ενέργειες
ουχούν για θέματα νόμου και τ ξης. Είναι
μια κυβέρνηση μνημονιακή, nou ευαγγελί.
με την ηώτη ευκαιρια-Ο σκληρός της
ρήνας είναι εναντίον της Εκκλησίας, του
στρατού και κάθε άλλου Παραδοσιακού θεσμού. Ταυτόχρονα όμως χρησιμ°noci,
Γ, Εθνική:
@piquBos τηsAEn
στο ντέρμπι
ομοςκαιτις ένο οιασμονάμβοτο 1974σμούς και-για πρώτη φορά από το 1974έχει Φέρε, τις ένοπλες υνάμεις στο προσκήνιο της δημόσιας ζωής με έντονα συμ.
Συνεδρίαση
tris οικονομικfsEnneonfis
τηs Περιφέρε1as Δ Μακεδονίas
Δεν υηρχει ιδεολογία εδώ.ru ξίδα ή ραχο.
κοκαλιά. Αν αυτή την εβδομάδα βολεύει να
ς για να ικανοποιηθεί η
Εκκλησία, καλώς. συνέχεα στη σελίδα 11
Tphn 07 Νοεμβρου 2017