Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28" . ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.351
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
Για μια νέα
κομμουνιστικη
ελπίδα!
Αφιέρωμα
Χρονια
En ανασταση