Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΑΛΟΥ 9370 . ETOE 330 . TIMH 1.5 Ευρω-ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
META AND 30 XPONIA
Η Ελλάδα
απέκτησε
Παγκόσμιο
Κέντρο
loionàoias
Σελ.7
Μεναλύτερη μείωση στα τιμολόγιο της ΔΕΗ Υια τα αδύναμα λακά vos οκυρ ηροανήγγειλε ο un°υργός Περ βαλλοντος και ΕνέρΓιώργος Σταθάκης Απαντώντας σε eniaipn ερώτηση του
KKE Ni o apa ava ono λου σχετ κα με tic μα 1
κες διακ on ς ηλεκτρκου p υματος στη nepioxn r καρύστου. ο κ
Σταράκης ανέφερε on-επίκειται άμεσα ρύθμιση για μεΥαλύτερη
Παράλληλα, ανέφερε on στη vea ρύθμιση Ba np0στεβούν και Τα
ncp,ουσιακά στοιχεία στα ε40οδηματικά KpITnpea. ώστε να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κα onM potéc nou ew. Οπως tine, exouv
Meyánn
τουριστική
επένδυση
150 εκατ. ευρώ
up nep o σακη δυνα om τα εκμεταλλευονται Τις euep e
διαταξεις rou κοινωνικοί τιμολογίου και δεν nanovouv tic οφει
Αές τους.
μείωση της τιμής της ηλεκτρϊκής ενέργευας για τις rtio φτωχές ομ
ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
Ελενχόμενη έκρηξη Βλήματος
του Β' Παγκοσμίου
Σελ 5
αΥκοσμιον
OCA. 2
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Σε δύο μήνες
με το 80% του
τελικού ποσού
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ
KOPEwenHO
Τραμπ σε
Ασία . Ειρηνικό
ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Από τις 18:00 έως
τη λήξη της βάρδιας
Σελ. 6