Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 -ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26917 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Γ. Σταθάκης:
Μεναλύτερη
μειωση της τιμης
του ηηεκτρικου Yia
τις Πιο φτωχές
A. Πετρόπουλος: «Στο 80%
της κανονικης n
προσωρινη συνταςη»
Θα χορηΥείται σε δύο μήνες
εγαλύτε
της ΔΕΗ για τα αδύναμα λαϊκά νοικοκυ
εριβάλλο.
τος και Ενέργειας, Γιώ07ος Σταθάκης
Απαντωντας σε επικαιρη εΟοτηση του
βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Κα!αθανασό
πουλου, σχετικά με τις μαζΙΧές διακοπές
ηλεκτ!1x0u Qευματος στη πεQ1οχη της
ονο μηνες απο την υ
. ποβολή
τησης χορήγησης προσω04νης
σύνταξης, θα απονέμεται η
Καρώστου, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότ
χαιουχους χαι το υψος της
πίκειται άμεσα Qύθμιση για μεγαλύτε Qη
είωση της τιμής της ηλεκτυής ενέργειας για τις πιο φτωχές ομάδες πληθυπονίσχνε μέχρι σήμερα, υπο
γ!αμμισε, μιλωντας στον Qα
διοφωνικό σταθμό του Αθηναι
χου-Μακε
στοιχεία στα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε
να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπλη
104,9 FM», ο υφυπουργός Κοι
σιος Πετρόπουλος.
ες διατάξεις του χοινω
ού τιμολογίου χαι δεν πληρώνουν τις
ολοκληρωθεί και όλες οι απαι
τους.
«Εξαντλούμτααδύναμα ΕΝΑ
υμένες τεχνικές διαδιχασίες,
να στηρι
βάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης
προσωρινης σύντα5ης στον Ενιαίο Φορέα
μορφη τροπολογιών στο σχέδιο νόμου του
υπουργειου οικονομικων ρυθμισεις για
την αγορά παιγνίων», αντιμετωπίζονται
με» σε έναν πλήρη υπολογισμό από το
2002 με τα στοιχεια που υπάρχουν και ε
(ΕΦ ΚΑ)
διαθέσιμα σ
ε όλους σχε
ΙΟΒΕ: Στήριξη
Επισήμανε δε, ότι, με τις δύο νέες ευς συντάξεις χηρεί
ας χαι την απονομή προσωρινών συντάξε
ων που κατατέθηχαν στη Βουλή, υπό τη
σημαντικά θέματα.
Ειδιχότερα για την τροπολογία που αφορά τη χορηγηση προσωρινής σύνταξης
ox.11ετρ
αίτησης θα απονέμεται η προσωρινή σύ
ντα5η Αυτό που θα δίνουμε
ίναι το 80% της σύνταξης ESA
στον τουρισμο
την οικονομικη
οραστηριοτητα στα
νησια αΠο την
Επενδύσεις στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και
τηηεπικοινωνιων απο τις συμφωνιες ΕΛΛαοας-Κίνας
του τριετούς Action Plan Ελλάδας-Κί
ερίπου 2,3 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ
χώ!ας, συνεισέφερε το 2016 η ακτοπλοΐα
στις εσωτέρικές γραμμές, στη!ίζοντας
342 χιλ. θέσεις έργασίας στην ελληνική
την υπογ!αφη τεσσαρων συμ
φωνιων συνε07ασιας αναμεσα σε ε ληνι
κές και κινεζ ες εταιρείες ολοκληρώθηκε
η δεύτεQη συνάντηση για την προώθηση
της Εθνικ
Μεταρ!υθμίσεων της
ds"^*RC
Κίνας (NDRC),
νας, που πραγματοποιήθηκε υπό τον υ
φυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξ
ing Jizhe
Στέ07ιο ΙΙιτσιόουα και τον Αντιπροεδ00
Στο πλαίσιο των συνομιλιών συζητήθη
της συνεργασίας των δύο πλευρών για ε
πενδύσεις στους στρατηγικούς τομείς των
καν οι πρωτοβουλίες για την προω
gel μελέτ
Μικρή πτώση στο επιτόκιο
του Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η συμβολή
της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική
οικονομία»
πιχοινωνιων
χορηνησεων
Συγκεχριμενοποιήθηχαν σε σημαντ
Σημειώνεται εξάλλου ότι αν ληφθούν
υπόψη χαι οι καταλυτικές επιδ
συνοεονται με τον τουρισμό, την αναπτυ
Τον ΣεπτέμΒριο διαμορφώθηκε στο 4,41%, από 4,53% Που
ήταν τον προηγούμενο μήνα
προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση
ταποιητιχού τομέ
στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας
και το εξαγωγικό εμπόριο που πραγματο
ειώθηκε oQ1ακά το καθαρό επιτοιακό περθώριο (δηλαδή η διαφορά μεταξύ επιπου πρόκειται να υλοποιηθούν
τοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων) τον ΣεπτέμΟιο και διαμορφώθηκε στο 4,41%, από
4,53%που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
ίται από τα λιμάνια Πατρών και HNDRC είχε και ο Αντιπρόεδρος της Κυ
βέρνησης, Γιάννης Άραγα
s, η συνολι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή α
τανακλά την μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων σε αντίθεση με αυτό των
ισφορά του κλάδου ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα