Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τα μιλήσανε
τα συμφωνήσανε
Τιμή 1,50 (μέ τό βιβλίο 4€)
akanE Θ
νσιαςει το χρέος
άρθρο βέβαιο πώς ήκυβέρ μέλλον Αριστερός
ει το
Υπο αιρεση οι μειώσεις στις συντάξεις
βεται ή ουσια της στρατηγικής της
λει τώρα μείωση του χρέους χ
oi"Ελληνες πρέπει να μας πουλήσουν τις έπιχειρήσεις τους (μεταρρυθμίσεις)
Φύλλο πορείας
για την παράμεθό010
Κλείνουν στρατόπεδα-Χιλιάδες ύπό μετάθεση
ΘΑ ΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
« Κύριε Προθυπουργέ »
Και ταχνδακτυλουργός
κά σέ χριστουγεννιάτικο triδομαλίτη ένα δώρο πού στην πραγμα
δικά του λεφτά! Τζάμπα yev αιοθοΰν ol λίγες okoyé, άλλά θά σός
άπογοήτευση καί ό θυμός τού λο
Προκλήσεις στ
καλύπτετε καί τόσο περισσό Ερες
γιά νάγΕ ΚΕ
ή b a
δοκατά τόπο μάλιστα πού
στο US καί φτοχος, ιδού πώς βλετώ
λικοπτέ
χνά μας δίν TETI b
πασηότ.δι
ήτημα: αύβά ΕΤΕ τόν ΕΝΦΙΑ κοτά 100%. Δημιουργείτε μία γενική
χαρίζετε σέ κάθε Ιδιοκτήτη άκινήτου τό 25% τού ΕΝΦΙΑ! Σαs δοΤτεράΤΕ τάέρπόδια ΟΟΕ λεται στήν
μέθοδο άκουσα ότι ύττάρχει σκόνη
έ στίχους του Νομπελίνά διατεθεϊ καί φέτος κονδύλι άπό
σότερες αλληνικές 01 ογένειες Εχουν
δνομά σας
νονται ένα τον
βαλθεί άμας καταπ
άν ο ος νά β χρήματα πόλη
πηγή. Έσείς δμως δέν κάνετε πίσω
καλύομαι νά τό γραμο τό ρήμα
δπως τό λέει ό λαός. Βρίσκετε αμ4
κα την φτου squ 4-θά τα
καλή Ιδéc νά κοτύνετε τό olKoyaElακό έπίδομα άπό τό τριτο κοί τότέ
ταρτο παιδί καί μέ τά χρήματα πού
Ψήριο άριθμό πού πλησιατάποσοστά τών ΑΝΕΛ! Φτού σκαληκομυρμηγκότρυπα πού λέγαμε όταν
ήμαστε παιδιά γιά νά ξορκίσουμε
κ πώς νά μή δηλ OETE &
γές θά γίνουν τό 2019
Olb λο-