Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Παρασχευή
Νοεμβρίου
. Ipagd καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης Ε
Τιμή 9th. : 0.15
Η ΔΕΗ για το xpéos tns Δημοτική$ Enxepnons
«Η Επιχείρηση θα συνεχίσει
την προσπάθεια για
την επίτευξη μ1as αμοιβαία
επωφελούs συμφωνίαs»
Γιάννηs Αντωνιάδη s:
Μείωση του φόρου στο πετρέλαιο
θέρμανση$ για η Φλώρινα
και τον Περιοχών χώρα s
με χαμηλή θερμοκρασία onus
η Δυτική Μακεδονία
Διπλές εισφορέs
σε εφάπαξ και επικούρηση
για 200.000 μη μισθωτούs
ασφαλισμένουs
Είκοσι πέντε εταιρίεs
συστήνουν ένωση
για την υπερ σπιση
Aria auns τηs επιβάρυν°ns
είναι η ενοηοίηση των ταμείων
υπό τον ΕΦΚΑκαι ο, αλλαγέs
στον τρόΠΟ υπολογισμού
ηλεκτροπαραγωγήS
για ελεύθερ°us επαγγελματίes
και αυτοαπασχολούμενουs
11101 ΕΙΣ
As κερδίσει
ο χειρότερ°s
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ:
15.000 Προσλήψε
ανέργων ηλικίαs
30-49 ετών
Να ξεκινήσουμεano την είδηση
επειδή ετοι rpénzi, αλλά καε Ya τον λόγο
on δεν Περιμένει κανείς να βγάλει είδηση η Σα.
ην εκλογή notepou. Το ουμφώνησανμεταξύ
ενοχλησε όοους έμειναν εκτός της χετικής δία.
NHK818
H an00αση αυτή, όμως-σημαίνει ότι η καινοτονάμεων του χώρου από πάνω ηρος τα κάτω, διά
800, drosos και αν trwaTh0ει ως αρχηγός Του
θα έχει αλλάξε. και, ακόμη χειρότερο, τίηοτε δεν
Το αγωνιστικό
Προγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Υπ. Μεταφορών:
Tenos n εξυπηρέτηση
για Πινακίδεs και
άσε es κυκλοφορία
στ1s υπηρεσίεs του
θα φαίνεται να exci αλλάξει Αντέέτως, αν ouY.
ano τον κα0tvo. Mc δύο κ.ο.. όηοος εκλεγεί 0a
niora ou cou vaan εικνύει ότιελέν ει και τα