Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΑΙΡΩΊΝΗ
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
Έτος 270 . Αριθ.
άλλου 6895 Τιμή Φύλλου 0.15 Τηλ.2462028924-e meilte ak
[email protected]
Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017
Προ των πυλών
αλλαγές στο νόμο
για την προστασια
χωρίs περίθαλψη και
250.000 επαγγελματίεs
obottiva' iol i ests ophots ootas ses oous posl
Δημήτριος Φ. Γραμμένος MD, MSc
ασφαλιστ ερενημερότητα της πρώτης κατοικίας
tion nh
Θέσπιση εξωδικαστικής διευθέτησης
prsnooppaa ono o us cheieepos
ως υποχρεωτικόβήμαπριν η υπόθεση
να φτάσει στο δικαστήριο και fast track
Σελιδα 6
απόφαση της δικαιοσύνης για όσους
δανειολήπτες εγκαταλείπουν
τη μηνιαία δόση τρεις μήνες μετά
την απόφαση για ρύθμιση του δικαστηρίου
χαρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Αναλυτικά οι αλλαγές προωθούνται
Σελίδα 7
Ελεύθεροι
επαγγελματίες:
Σύνταξη με 35ετία
eos 9 χρόνια
νωρίτερα
ΜονοςΣοφού 7.Dopon.Tru: 24620 22288
Ka:69730,6390.ganmerosinitrisegnal.com
11101111|Σ
Σελίδα 4
Η ελεημοσύνη
των επιδομάτων,
καταστρέφει
Υπόρχουν Τολλές και σοβαρές ενδείξεις που περιγράφουν την φοβερή σε
έκταση και βάθος παρακμή στην Ελλάδα. Η
αλήθεια είναι nus έχουμε μια ιστορική
κρίση αξιών nou ξεγυμνώνει την χώρα mv
τού: Θεσμοί, Πολιτικά συστήματα στο τέλος
και τους ίδιους τους ανθρώπους, έναν
έναν ξεχωριστά. Η κρίση γίνεται οικονομική
Μια απόδειξη της ζοφερής πραγματικότη.
τος που έχει ξεθεμελιώσει την Χώρα, ε(ναι
η καταφυγή χιλιάδων Ελλήνων στα εξευτε.
λιστικά κοινωνικά εΠδόματα που με ιδιαί
τερη επιμέλεια και για ψηφοθηρικούς
λόγους εφαρμόζουν οι κυβερνώντες
Είναι τέτοιο το χάλι τους δε, που προτι
μουν να εμποδίζουν την ανάπτυξη υπερφορολογώντας προκειμένου να αποκτήσουν
ψευδή πλεονάσματα για να τα μοιράσουν
50 χλμ. Γρεβενών-Μυρσίνας
Τηλ.:24620 29200
E-mail: [email protected]
Άρχισε ήδη να λειτουργεί το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Γρεβενών ( απέναντι από την σχολή των ΤΕΙ)
εταιγια έλεΥχο όλους τους τύΤους των ΙΧ αυτοκινητών, μοτο, βαρέα οχήματα, λεω pope
υτία κτλ.
Καθημερινά από τις 8:00 . 18:00 μμ
Τηλέφωνα επικονωνίας : 24620-29200 και 24620-29201
Συνέχεια στη σελίδα 4