Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ενδιάμεσες εκπτώσεις στη σκιά της Black Friday
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 03/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Με έγγραφο προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΕΠΙ Οματα ανθυγιειν ςερασιαςστους οκητικους υπαλληλουςτων ΤΑ!
Μία ακόμη ρύθμιση για Την ΠριμοδόΤηση Των εργαζομένων
Τα φορολογικά και ασφαλισΤΙκά κίνητρα που ισχύουν
Ισχυρά κινητρα
για Τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
EyoupiaTotal και
για κοιτασματα στο
«οικόπεδο 2»
Κερδίζουν έδαφος οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Σε ποιους
τομείς δραστηριοποιούνται. Τα φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα που ισχύουν. Αναλυτικά τα βήματα για τη
σύσταση μιας εναλλακτικής επιχείρησης με χαμηλό
κόστος επένδυσης.
Νέα δυναμική αποκτά η Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και
χώρα μας, καθώς με την αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου, κάθε μήνα δημιουργούνται 40 νέα κοινωνικά συνεταιριστκά
εγχειρήματα, τα οποία πλέον δεν περιορίζονται στους Παραδοσιακούς τομείς
της εστίασης. Να σημειωθεί όπ οι συνε
ταιριστικές επιχειρήσεις είναι μια εναλ
λακτική λύση αυτοαηασχόλησης με χαμ.
ηλά κόστος επένδυσης και αξιόλογα
οφέλη, ιδιαπερα μετά και το ευνοϊκό
περιβάλλον που διαμορφωθηκε με το
πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο
Χωρ για ακομ Αλλα ση | Πρεμιέρα για Την έκθεση Κοινωνικής
eenmankion iteena και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Η 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(ΚΑΛ.Ο.), Που διοργανώνε το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ανοίγει ης πόρτες της αύριο 1 Νοεμβρίου, στην
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Από 1 εις 3 Νοεμβρίου το κοινό θα μπορεί να
γνωρισε τα Προιόντα και ΤΙς υΠηρεσίες 150 κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών εργαζομένων
από όλη την Ελλάδα, Που δραστηριοποιούντα σε όλο
Το φασμα της οικονομιας.
Συμφωνια
ε Νορβηγία,
Ισλανδία και Λιτενστάιν
για χρηματοδοτήσεις
Την έκθεση θα εγκαινιασε στις 19:00 ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενώ νωρίτερα θα απευθύνει
χαιρεπσμό η αν. υΠουργός Εργασίας Ράνια ΑντώνοΠούλου.
Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε εργαστήρια και συζητήσεις για το
Πώς συστήνοναι κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και
Τον Τρόπο με Τον οποίο μηορούν να υποστηριχθούν
Οριακή πτώση στις λιανικΕ
Μεικτα τα μηνύματα σε τους Δείκτες Τυπικού μήνα ίσης αντίστοιχο δείκτη αντίστοιχο δείκτη
απόταστοιχείατης Κύκλου Εργασιών χρονικής διάρκειας του Ιουλίου 2017, του Ιουλίου 2017,
Ελληνικής Στατιση- και Ογκουστο Λια- έχει ως εξής:
κής Αρχής για Το νικό Εμπόριο, με
λιανεμπόριο, με τα έτος
μεγέθη να εμφ- 2010 100,0 και κύκλου Εργασιών ογκου κατά τον μένος
ανίζουν άνοδο σε μήνα αναφοράς τον κατά τον μήνα μήνα Αύγουστο Δείκτης κύκλου
όρους κύκλου εργα. Αύγουστο 2017, η Αύγουστο 2017, σε 2017, σε σύγκριση Εργασιών κατά Τον
σιών αλλά και μικρή εξέλιξη των οποίων, συγκριση με τον μετον aVT-στοιχο μήνα Αίγουστο
κάμψη σε όρους σύμφωνα
oYKou
μείωση 3,2%
μείωση 2,7 %
βάσης
. Ο Γενικός Δείκτης
. Ο Γενικός Δείκτης
. Ο εποχικά διορθωΓενικός
Δημόσια έργα:
Συμμετοχή ρεκόρ στους
ηλεκτρονικούς
ιαγωνισμους
με αντίστοιχο δείκτη δείκτη
του 2017, σε σύγκριση |
α και 001ακ
στοιχεία Προσωρινά του Αυγουστου Αυγούστου 2016, μετον αντίστοιχο
και διορθωμένα ως 2016, παρουσίασε Παρουσίασε αύξηση δείκτητου Ιουλίου
άνοδ00,1%
Αναλυτικότερα, η Προς τον αριθμό μείωση 0,3% και, 0,1% και, σε σύγκρ. 2017, napouglaσε
ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνω- εργάσιμων ημερών σε σύγκριση με τον ιση με τον μείωση 2,8%