Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ * ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Είναι ή Θράκη
XAIIILATO 04.11 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
Δεύτεο η έπίσχευυς σέ διάστημα όλίγο)ν μηνυν
ov Auyouoto 2018.
Δεύτερον. 6ev είναι άκνοβες ότι "φάγσμε
μετα TTT iprg.au
tn, HETItemtE
lph rnettmetyooi Trmfkxatnykes.
Σημ.pu mt mnu gom iu.tT6 Bpr.
TOG 50% dnd
0tt,uit hatip ,tuprytair.of
Aen Toutpu.0cou
oa onounENULdvdeNetze.pop
1' ΣΕΚΑΠ.
ak.onairoviztoesrv mouciva ciorysevte στά
vnounaitosre 10.geceniveC tee
Τους διέλυσαν
γιά νά τούς έκδικηθούν
To μένος τού ΣΥΡΙΖΑ χατά τών όμάδων ΔΕΛΤΑ
ΠΕΝΝΙΕ
ntp na civaieo οντ
nivoutowoΣήμερα
Παρά θϊν' αλός
Ti (και ποιούς) είδε ο Κορεάτης
Mapia Iimupen
Διαβάστε τα άe00α
Ενομένη Εύρώπη »
«Απουσία Σημαίας