Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

12oC, 12.00

18oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 56%-98% - Άνεμοι: ΝΑ 2 - ΒΔ 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:53 - Δύση ηλίου: 17:23

€0.80

Ï ñïæ ðÜíèçñáò óôïí Åñçìßôç

Ο τρόπος, που ολοκλήρωσε (;) το ΤΑΙΠΕΔ τη δουλειά στον Ερημίτη,
μαρτυράει την προχειρότητα του εγχειρήματος. Απέδωσε εντέλει τη
δυνατότητα της μεταβίβασης της κυριότητας όσων παραθεριστικών κατοικιών γίνουν ώστε να δώσει έτσι νόημα σ’ αυτήν την επιδίωξη
της επένδυσης. Να μπορεί να πουλήσει παραθεριστικές κατοικίες. Διαφορετικά οι συναλλαγές αυτές θα έπρεπε να έχουν χρονική οροφή
το εύρος της παραχώρησης του δημοσίου ακινήτου στον επενδυτή. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει λόγος για πώληση αλλά ίσως
για εξαιρετικά μακροχρόνια αλλά πάντως μίσθωση. Όμως μια τέτοια προοπτική, εκτός των άλλων συγκρούεται και με την εδραιωμένη
πεποίθηση ότι η παραθεριστική κατοικία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφαιρεί παρά προσθέτει τουριστικούς πόρους. 3 >>

MSC MUSICA - ÅðéâÜôåò: 3.223,
¢öéîç: 12.30, Áíá÷þñçóç: 18.30.

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4523

ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ

Ðñïêáëåß
ç ìåôáâßâáóç
êõñéüôçôáò
Ï ×ñÞóôïò óôç ãåéôïíéÜ ôùí ÁããÝëùí

3 >>

×åéìáññþäçò
ï ëüãïò ôïõ
Ã. ËåùôóÜêïõ
óôçí «ÐáëéÜ»

Ï ÁëÝêïò
Öáóéáíüò
åðßôéìïò
äçìüôçò
5 >>

13 >>

Ôç äÝóìåõóç ôïõ
õðïõñãåßïõ æçôïýí
ïé áðåñãïß íáõôéêïß

11 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οξύτατη η αντίδραση
του περιφερειάρχη στην ανακοίνωση
της κατοχύρωσης του δικαιώματος μεταβίβασης κυριότητας γης σε μια επένδυση, που αρχικώς υπήρξε ως παραχώρηση της εν λόγω ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου για μακρύ μεν
αλλά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Θ.
Γαλιατσάτος αναφέρεται και στα όσα
σχετικά προσφάτως είπε ο πρ. υπουργός της Ν.Δ., Ν. Δένδιας «... Πρόκειται για μια ληστρικού χαρακτήρα επένδυση, με κύριο στόχο την εκμετάλλευση
της δημόσιας περιουσίας, χωρίς κανένα
απολύτως κέρδος για τον λαό της Κέρκυρας και την οικονομία του νησιού. Έγινε
φανερό πλέον σε όλους - υπήρξαν μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταγγελίες
και από γνωστά πολιτικά πρόσωπα της
Κέρκυρας - ότι η τελική παραχώρηση
της κυριότητας του οικοπέδου δεν περιποιεί τιμή σε όσες και όσους το σχεδίασαν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι
διοικούντες το ΤΑΙΠΕΔ με ειδικές διατάξεις προστατεύονται από ποινικές ευθύνες τυχόν έχουν για τα πεπραγμένα
τους».
Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι αντιδράσεις και των Εγγλέζων κατοίκων της
Κέρκυρας, που σχολιάζουν δυσμενώς
την εξέλιξη αυτή στην αγγλόφωνη έκδοση του enimerosi.com και τα αντίστοιχα social media της.

ÔïõñéóôéêÞ ç áôæÝíôá óôçí
åðßóêåøç ôçò ðñÝóâåéñáò
ôçò ÁñãåíôéíÞò C.P. Colman
ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον
Δήμαρχο Κέρκυρας
Κώστα Νικολούζο
επισκέφτηκε στο Ιστορικό Δημαρχείο,
η πρέσβειρα της
Αργεντινής στην Αθήνα Carolina Perez
Colman.

4 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα