Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
στη P150 ΤΌλη
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Παρασκευή 3
Νοεμβρίου 2017
AO φύλλου 5969
Τομή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζογομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 e-mail: nagones ioa forth netgr l www.neoigonesgr
Mpute ΑΡΕΤΗ ΜΑΑΑΜΗ
Στην Ηγουμενίτσα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΓΆΜΥΡΑΕ: «Η ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Η αγωνιστική αλιεία
στη μαχη του τουρισμού
Πέμπτη Πρόεδρος της Νέας
Δημακρατιας Κυριάκος Μητσοτακης. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφ8nκε σφαγειο στην Kopotavn
Θεσπρωτιας. dnou Sevayn8nKE
Το συγκεκριμένο σφαγε ο, ακιvel neplnou 50.000 apvoepipia
από tn Θεσπρωτια και τους γύρω
νομούς στην ltaAla και στην
lanavla
ΕΛ. 5
Δωρεάν Μαστογραφκός
ελεγχος στα Ιωάννινα
Ο καρκινος του μαστού ειναι η
O api8μός των νέων Περιστατικών
κά8e χρονο
5.000
Παρόλη την υψηλη συνουτα trg,
η ασ8ένει αυλει ολοένα και λγουπολογιζετα' στις
τόσο eSaltlag τυν σημαντικών Προκαι γιατι ο αρ μός των γυναικών
που υποβάλλοντα σε np0λη τικές
esetdaeg συνεχώς auSave, planoτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκινος σε πρώ.μα στάδια.
Σην H1αρο οι δήμαρχοι
για το μελλον
Zavavman pe τους εκηροσ inog τυν τριών συλλόγων ερασιτεχνικής dLElog nou δρα trpionoo νται στο Νομό
ΣΕΛ. 8
ο Γιοργος Αμιρας
Ano mv Π4nm 30 Νοεμβριου
μέχρι και το ΣαΒΒατο 2 ΔεκεμβρΟ Δήμος αποκατέστησε
mv είσοδο κληροδούμα
τος στην Κυμέλη
xunau στα he auto διοικησης 8a
8a δ1eSaxaEl στο Συνεδριακό
Κέντρο του Αοδοχειου Grand
Serai το ετησιο τακτικό συνέδριο
tng KEAE.
ΣΕΛ. 5
γνωμη
Νάχαμε να λέγαμε
καοκραττές του ακινήτου. Το nuoOdΤι 8ελουν Παλι Οι
53 + του ΣΥΡΙΖΑ και
σία της KUBepvnong
πεζοδρομιου καοα 40 εκ, pquna nou odnτους εππέα καν στον Γιάννη Mouzaλα για την διαχείριση του Προσφυγιστο πετρέλαιο θέρμανσης
ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΣΕΛ. 4
νιες μητρες np.KE.μένου να n mas
εσωκομματης εντασης,