Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26915 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Handelsblatt:
Πολλοί στην
«καυτη Πατατα» στο Eurogroup o
Α ηνα θα ευχονται
την επανοοο τον
Σόιμπλε στο
ΥΠΟΙΚ
της Ευρωζώνης
ελληνική οικονομία αναπτυσσε
0 Eurogroup θα συζητήσ
1QQήσεων, ο Τσιπ!ας εφα!μόζει το
προγ!αμμα προσαQμογης, διοτι μονον ε
τσι θα μπορέσει να απελευθ ερούσει τη χώQα του από τη δανειακή βοήθεια και να
την οδηγήσει και πάλι στις διεθνείς χηματαγορς» αναφέρει σε ανταπ oxQ1σή
της από την Αθήνα, με τίτλο «Αφήστε
ov Τσίπρα να δ!άσει!» η έντυπη έκδοση
της εφημερίδας Handelsblatt
λοκλή!ωση της τ!απεζικής ένω
σης, ιδέες για την καθιέρωση ενός
κοινού που, πολογισμού και τρό
τους για την απλοποίηση των δη
μοσιονομικων κανονων, προετ
μαζόμενο για τη σύνοδο xoQuφής
του Δεκεμβρίου που θα ασχοληθε
με τη μετα!ρώθμιση της ΕΟωζώ
Ως εκ τούτου», υπογραμμίζει ο αρθρογράφος της Γκερντ Χέλερ
Δεν αναμένεται, ωστόσο, να
Eurogroup της ερχόμενης Δευτέ
ας, καθώς υπάρχουν πολύ διαφο
ς απόψεις μεταξύ των 19
Qwv της Ευρωζώνης σχετιχά με τις
ομοηογων τρισ
ευρω και τα
της Ευρωζώνης που θα διαχειρίζεται ένας
υπουργός Οικονομικων της, ο οποιος θα α
παντα σε βο
Ευρωκοινοβούλιο. Αλλες προτάσεις περιλαμβάνουν τη μετατροπή του ευρωπαϊκού
αμείου διάσωσης σε Ευρωπαϊκό Νομι
σματικό Ταμείο και τη δημιουργία ενός
μηχανισμού κρατικής χρεοχοπίας, ο οποί
ος θα οδηγούσε στην άσκηση πίεσης από
τις αγορές στις κυβερνήσεις, ώστε να ακολουθούν συνετές δημοσιονομικές πολιτιρών είναι αναγκαία, επειδή οι δημοσιονο
μιχοι χανόνες της ΕΕ
ρώθμισης. «Θα είναι πεQ1σσότερο το
στρώσιμο του τ!απεζιού π Q1v αρχισει το
μαγείρεμα», δήλωσε χα!ακτη!ιστικά υ.
ψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωζώ.
το Σύμφωνο Σταθε
Χαμηλά
επιτόκια
πολύπλοκοι χαι επιρρεπείς σε πολιτικές
ερμηνείες, ώστε δεν είναι πλέον αποτε
φρεναρουν την
ΕΚΤ να
Με τη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης
στις 15 Δεκεμβρίου θα αρχίσει ένα εξάμηνο διαβουλεύσεων για τη βαθύτερη ενοποίηση χαι στη σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο
του 2018 θα ληφθούν αποφάσεις για το
πώς θα διαμορφωθεί μελλοντικά η ενιαία
συζητήσουν τη Δευτέρα πώς θα τους χά
νουν πιο απΝ g, χαθως απο τους κανο
για το ανώτερο όριο του δημοσιονομικού
ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ χαι του
χρέους στο 60% του ΑΕΠ το 1992 έχουμε
φθάσει σε χανόνες που καταγράφονται σε
εχατοντάδες σελίδες νομι
περιστολη των αγοραν ομο 0γων
έως τον μηδενισμό τους θα είναι «ζήτημα ησσονος σημασιας» για την Ευρωπα
Ορισμένοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης πιστευουν οτι η συμμετοχη
τη συγκέντρωση χρημάτων για τις χώρες
νων και επεξηγη-TEM
Ευκ. Τσακαλωτος: «Τουλάχιστον 1,1 δισ. ευρώ θα
οιανεμη ει σε ΠΟΛΙτες ακραιας φτωχειας
και την αΠΟΠΑηρωμη χρεων»
μένο εντολογισμού της
της δέσμευ
σης της να οι ατήρησει τα επιτοκια
χαμηλά επίπεδα, δήλωσε ο Άρντο Χάν
σον, ΧεντQ1χος τQαπεζίτης της Εσθονίας
της ΕΚΤ
«Το πώς θα κινηθούμε στο μέλλον έως
μηδενισμό είναι ουσιαστικά ένα ζήτημα
ιλε ο υπου07
«Συμφωνήσαμε με τους θεσμούς για το
υ μερίσματος χαι για την χατα
ληλα τους τομείς στους οποίους θα δια
νεμηθούν τα ποσά.
πλαίσιο στο οποίο ο όγκος
π!ωτογενους
πλεονασματος,
προαναγ
παραμετροποίηση, «για το πόσα θα λάβει
υπουργό, το μεγαλύγια χοινωνικούς σκο11ρωιμο φοινοι ωρο στον Δεικτη
μια οικογένεια με παιδιά ή χω
ικονομικου κη!ματος
Ο ΟκτώΒριος μΠηκε με ανακοΠη της ανοδικής του Πορείας
τερο μέρος θα δοθεί
τούς, σε πολίτες που αντιμετοπίζουν α
χραια φτώχεια, αλλά και σε «χομ μάτι των
μεσαιων ταξεων», αφηνοντας ανοιχτο να
Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο
της ΕΡΤ-1, ο κ. Τσακαλώτος προανήγγει
λωσε ότι θα υπάρξουν κριτήρια για να χα
λύψουν όλες τις χατηγορίες, προσθέτο
ντας πως ένα άλλο μέρος «θα δοθεί σε οργανισμούς που χρωστάμε», εννοώντας
προφανώς την αποπληρωμή των ληξιπρό
θεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου
δους στις αγορές έως τη λήξη του προγράμματος, χαθώς χαι μίνι εξόδους έω
ογησης με
ν ΟκτώβQ1ο η ανοδική π0Qεία που ακολουθο
ύσε ο Δείκτης Οικονομικού κλίματος τους τελευταίους μήνες, καθώς υποχώρησε στις 98,3 μονάδες, από 100,6
τον ΣεπτέμήΟιο, αν και παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από πέρσι (94,3), σημειώνε
ται στην έ!ευνα Οικονομικής Συγκυρίας, μηνός Οκτωβρίου 2017, που δημοσιοποίησε το
100υμα Οικονομικών και Βιομηχανικών EQευνών (ΙΟΒΕ)
στόχο να καταστούν πιο ελκυστικά τ
ληνικά ομόλογα και να α
Σύμφωνα με την έρευνα, με την εξαίρεση ορισμένων κλάδων του Λιανι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα