Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τιμή 9th. : 0.15
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης
Εθεσε ερώτηση αναφορικά
με τιs δράσε!s και
χρηματοδοτήσει s
του Ειδικού Φορέα Δασών
Ερώτηση σχετικά με tis aneuecas
αναθέσει$ έργων στα ορυχεία
Αμυνταίου ΔΕΗ ΑΕ. ds
Δάνεια
και Λακκ1ds
αηό τη ΔΕΗ Α.Ε.
«Ανάσα»
με μεγάλο κούρεμα
madie-1 και μικρότερεs δόσε1s
Μέσα ή εξω
από το Πρ0S Πώληση
λιγνιτικό Πακέτο,
η ΔΕΗ αναζητά παρτνέρ
για τον ΑΗΣ Αμυνταίου
ΕΝου Περισσότεροι από 80.000
οι norfes nou έχουν Πάρει δάνεια
του ΟΕΚ και πλέον θα δουν
με τη νέα ρύθμιση να έρχεται
γενναίο κούρεμα στο xpéos τουs
511101 ΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Π.Ε.) ΚΟΖΑΝΗΣ
Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση |
Απέραντο
Ψηφιακό καφενείο
τns Ομ &as Συντονισμού και
ms Enrponns διανομήs οικοπέδων
για τη μετεγκατάσταση
τη S Ποντοκώμη
δίκτυα (Φέισμπουκ. Τουίτερ KQA τα συναφή), ο
σε. αυτά nou Ypaoel ο κάτοχος του λογαρια.
σμού, διότι τα κο νωνικά δίκτυα ανήκουν στη
δημόσια σφαίρα. Γνωστό, το ξέρω, αλλά όχι na.
οίγνωστο, καους ηολλοί nou ea όφειλαν πρώτο
να το ΥνωρΚουν-nou είναι rpo πόθεση της
δουλειάς τους να το γνωρίζουν-είτε ηράγματι
αφορμή την m ραδοχή του Χρ. Βερναρδάκη ότι
η κυβέρνηση παρακολουθεί τα γραφόμενα σε
τός δεν καταλαβαίνω. Εννοείται ότι θα τους
Παρακολουθεί! Πρώτον. επειδή είναι μέρος της
δουλειάς του και, δεύτερον, επειδή ο σκοπός
ΟΓΑ: Υποβολή αιτήσεων
για το επίδομα 1.000 ευρώ
σε Πολύτεκνεs μπτέρεs
Δεν μου είναι συμm0ής ο Βερναρδάκης ούτε
και ο ρόλος του την κυβέρνηση, αλλά η αγά.
νάκτηση εις βάρος του, για το συγκεκριμένο .
r Μπάσκετ Ανδρών
Δεν τα κατάφερε στο Βόλο
τημα και μόνον. ε να υοκητική ή λαώδης
μόμαστε, φέρ' curciv. την ncpirr ωση
βουλευτίνας. η onoia npoom600σε να δικαο-