Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 02.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5903
Οι δανειστές αλούνται να δώσουν την τελική έγκουση
Απο άλννη εισοδημάτων: Αίτημα στους θεσμούς για νέα παράταση
Τα στοιχεία των τελευταίων μηνών, οι θετικές προβλέψεις και οι προϋποθέσεις
Ανοιγουν τώρα τη κανουλα πρός τις επιχειρησεις
Ξεχίνησε «δειλά δειλά» η αύξηση των χορηγή- |
φοροδιαφυγή
σεων προς τις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία των | αι «ελληνοποιτελευταίων μηνών, οι θετικές προβλέψεις και 1 ήσεις» ρέάτον
οι προϋποθέσεις προκειμένου να πέσει φρέσ- εντόπισε σε δύο
εταιρίες η ΑΑΑΕ
κο χοημα στην αγορα
Υπόθεση φορ)διαφυγής από
Οι ελληνικές τράπεζες ξεθαρρεύουν μήνα με οποία συνδέεται χαι με παQάνο
μες ελληνοποιήσεις xQεάτων,
τον μήνα και έχουν αρχίσει να ανοιγουν αποκάλυψαν οι, ελέ7nteg της
Αντιδρούν 01 1διο τητες
ράδιο ωνων στη Quθμιση για
νέα εισφ00ά στο τζί00
σταγόνα σταγόνα την κάνουλα της χρηματοοοτησης προς τις επιχειρήσεις, με αποτελεΑνεξίτητης ΑΟιής Δημοσίο
Εσόδων ύστεQα από έρευνα
ών μηνών
σμα να αναμένεται η ανετότερη χορήγηση ΣυγκεΌιμένα, πρόκειται για
δύο επιχει!ήσεις στο νομό Αχα
ίας, τον ίδιον συμφερόντων, οι
οποίες έχουν χαι την ίδια ημεοδανείων από το 2018 και μετά
ομηνία ίΟυσης
Από την πολύμηνη έρευνα των
Ελεγκτών της Ανεξάρτητης
Άρχής Δημοσίων Εσόδον αποχαλύφθηκε ότι οι δύο εταιρίες
στο διάστημα από τις 20-2-2015
έως και τις 22-6-2017 είχαν
αδήλωτες πωλήσεις 1,71 εκατομμυρίων ευρώ ενώ δεν απέ.
δωσαν στο Δημόσιο ΦΠΑ αξίας
225.000 ευφα. Παράλληλα δεν
έχουν υποβάλει δήλωση 40Qou
ΕΔΟΕΑΠ
ΤΑΠΊΕΑ: Παράταση
ως 14 Φεβρόναρίου στις
Ισχυρές αντιδράσεις προκαλεί στα ΜΜΕ η ρύθμιση
που ετοιμάζεται να φέρει η Χυβέρνηση καί θα προβλέπει εισΤορά 2% των ετήσιων χερδών τους υπέρ
του ΕΔΟΕΑΠ
εισοδήματος
Χατασχεσαν τις ταμειακές
μηχανες των επιχει?ησειον
Από την πλευρά της η Ένοση ιδιοτητων Ιδιωτιχον
Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ) τονίζει
για άλλη μία φορά δημόσια τη θέση της υπέρ της διά
ουοσης του ΕΔΟΕΑΠ, υπό προϋποθέσεις
Qευνα συνεχίζε
Μετά από σχετικό αίτημα καταληκτικής ημερομηνίας
που υπέβαλε προεπιλεγείς υποβολής δεσμευτικών προσφορων για την εξαγοα του
100% του μετοχικού κεφααμεσως μετα τον εντοπισμο της
υπόθεσης επιχει!ήθηκε η touση και τQ1της ετα1Q1ας με
μαΟφή ΑΕ τον ίδιον συμφερόνεπε
νδυτής.
των με τις ονο πφατες
Υπογραμμίζει μεταξύ άλλουν ότι το κόστος που θα
επουστούν οι ραδιοφ|νιχοί σταθμοί να μην ξεπε
ονα το ποσό που ήδη καταβάλλεται σήμερα στον
ΕΟΚΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαίου της ΕΕΣΣΤΥΑΕ.
του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε
Παράλληλα, από τον έλεγχο
θηηαν αγορές κρεάτων από
επιλεγείς
λής δεσμευτικών
δυτής, την παράταση της προσφορών ορίστηκε η 14η
τη συνήθη ποικτι ή των
ελληνοποιήσεων πρ)ωθούνται
στην αγο!α ως κρέατα εγχο)Q1ας
προέλευσης