Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3627O • ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ EΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡIΑ ΧΡOΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΑΡΧHΣ
ΑΤΤΙΚHΣ - ΤΑ ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕIΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛIΑΣ ΤΗΣ Ρ. ∆ΟYΡΟΥ

ΣΥΝEΛΕΥΣΗ ΣΤΟ
ΚΟΝΤOΠΕΥΚΟ
ΑΓIΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥHΣ

Ικανοποίηση από τη
συµµετοχή των πολιτών
>> ΣΕΛ.12

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ EΡΓΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΣIΑ

Η ΕΠΙΣΤΟΛH ΤΟΥ ∆ΗΜAΡΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓO ΠΑΙ∆ΕIΑΣ

Τµήµα χωρίς
δάσκαλο στο 11ο
∆ηµοτικό Γλυφάδας

>> ΣΕΛ. 14

Ξανά στους δρόµους
Κινητή ∆ανειστική Βιβλιοθήκη
Ηλιούπολης

«Σε µια περίοδο fake news και συνειδητής
διασποράς ψευδών ειδήσεων που διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα, εξυπηρετώντας, είτε προσωπικές στρατηγικές είτε
µικροκοµµατικές λογικές –σίγουρα όχι την
Αυτοδιοίκηση και την πολιτική–, η επικοινωνία µε τους πολίτες αποτελεί καθήκον και
υποχρέωση», τόνισε η Περιφερειάρχης, Ρένα ∆ούρου κατά τον απολογισµό έργου των
τριών ετών διοίκησης της Περιφερειακής

Αρχής Αττικής, που πραγµατοποιήθηκε στο
Αµφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.
Η ίδια επισήµανε ότι πρόκειται για µια εκδήλωση µακριά από επετειακές λογικές, που
εντάσσεται σε µια λογική παρουσίασης έργου και λογοδοσίας. «Μια διαδικασία που ξεκίνησε από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την ευθύνη της διοίκησης της Περιφέρειας, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσµατα, µακριά
από τις λογικές της τηλεθέασης και της δια-

ΠΟΙΟΙ ΑΘΛΗΤEΣ ΘΑ ΛAΒΟΥΝ ΜEΡΟΣ
ΑΠO ΤΟ ΣYΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΝEΑΣ ΙΩΝIΑΣ

Πανέτοιµοι κι εφέτος
οι Μαραθωνοδρόµοι
της Ανατολής

«Γκρεµίζουν µέσα σε τρία
χρόνια ό,τι χτίσαµε σε δέκα»
Σοβαρότατα ερωτήµατα σχετικά µε την αξιοπιστία και την σε βάθος χρόνου
βιωσιµότητα του προ πολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έθεσε σε
παρέµβασή του στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο επικεφαλής της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κ. Σγουρός.

>>ΣΕΛ. 16

>>ΣΕΛ. 13

>> ΣΕΛ. 14

µεσολάβησης των τηλεοπτικών πλατό, στη
βάση της ουσίας και της άµεσης επικοινωνίας µε τους πολίτες», σηµείωσε χαρακτηριστικά.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όλοι οι χωρικοί
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, µε σύντοµες οµιλίες τους, περιέγραψαν τους βασικούς άξονες του έργου που
έχει γίνει µέχρι σήµερα και σκιαγράφησαν
τα επόµενα βήµατα.

>>ΣΕΛI∆Α 13

Τσουχτερά πρόστιµα
για τους παραβάτες
Τι προβλέπει ο
τροποποιηµένος
Κανονισµός
Καθαριότητας
του ∆ήµου
Μεταµόρφωσης
- Παρουσίαση
Α' µέρους

>>ΣΕΛ. 3-8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα