Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

14oC, 12.00

18oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 71%-91% - Άνεμοι: Δ - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:52 - Δύση ηλίου: 17:24

€0.80

Óôç ìíÞìç ôïõ 19÷ñïíïõ ðáëéêáñéïý, ôïõ ×ñÞóôïõ Êïýñêïõëïõ
Ο άνθρωπος αποδεικνύεται, σε πλείστες όσες περιπτώσεις, ικανός για το χειρότερο και για το καλύτερο. Άλλοτε φορέας της τυφλής βίας
απέναντι στον εαυτό του και τη φύση άλλοτε ζωογόνος, δημιουργικός και τρυφερός. Στη δεύτερη έκφρασή του συγκαταλέγεται η βαθειά
ανθρωπιστική απόφαση της οικογένειας Κούρκουλου να δώσει ζωή σε τόσους συνανθρώπους, επιτρέποντας τη μεταμόσχευση ζωτικών
οργάνων του άτυχου γιου. Δεν είναι μόνον η αξιοπρεπής και περήφανη στάση της απέναντι στον ανείπωτο πόνο της απώλειας αλλά και
ο τρόπος που επέλεξε να τον αντιμετωπίσει, κάνοντας τον Χρήστο, τον φύλακα άγγελο τόσων συνανθρώπων. Αυτή η ενέργεια γίνεται μεμιάς παρακαταθήκη για ολόκληρη την οικογένεια, αναδεικνύει τα πιο πλούσια ανθρώπινα χαρακτηριστικά, κι έτσι την προσδιορίζει.
Μπράβο, ο γιος σας πρέπει να ήταν πολύ περήφανος για την οικογένειά του! 3 >>

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4522

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ï ×ñÞóôïò ìå ôç ÷ñõóÞ êáñäéÜ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Η διαδικασία συντονισμού και προετοιμασίας είχε ξεκινήσει από μέρες. Η γενναία απόφαση για τη δωρεά οργάνων του Χρήστου, είχε θεωρητικά ληφθεί από την οικογένεια αλλά η ελπίδα που «πεθαίνει τελευταία»

δεν άφηνε κανέναν μας να θεωρεί κάτι ως τετελεσμένο. Ωστόσο οι γονείς και
τα τρία αδέλφια του, που έλιωσαν τις τελευταίες δύο βδομάδες έξω από τη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, βρήκαν το σθένος! 5&6 >>

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς την σκληρή αντίθεση των συναισθημάτων από έναν άδικο χαμό και μια γενναία απόφαση...

ÅðéóôïëÞ
ÌåãÜëç åìöÜíéóç
ÌçôóïôÜêç
áðü ôïí ÏÖÁÌ,
óôçí Êïìéóéüí
ãéá ôç ×éìÜñá 4-1 ôïí Êñüíï

ÐïõëÞèçêáí
ïé êáôïéêßåò
(ðñïóå÷þò)
óôïí Åñçìßôç

3 >>

Ïé õðïøÞöéïé
óôéò åêëïãÝò
ôïõ Äéêçãïñéêïý
óõëëüãïõ
8 >>

8 >>

14 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα