Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΑΦΙΕΡΜΑ ΤΟΥ SUPER-PM ΣΤΟΝ ΑΣ ΑΜΜΟΒΕΡΟΥ
«Ταύρος» και στη Γερμανία
Νοεμβρίου 2017
Ap. Φύλλου 5968
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα 1 τηλ: 265 10 77466 fax: 26510 37880 I e-mail: [email protected] forth netgr 1 www neoigonesgr
τα κοινόχρηστα Ποδηλατα
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΕΙΑ ΑΝΕΠΤΥΕΕ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ
Η φτώχεια
του Δήμου Ιωσννιτών
Σε anvn διακ onn του προγραμμα
μένου να ΕΚΤΖλεστοον οι an pareσης του συστηματος και να Behar
80ον οι όροι eSunnpemang των
Katolieuv αλλά και τυν en|σκεπτών
στην Σ. 8
Ολη tuv Ιωαννινων.
γιαο αλάπα nom
αντιμετωπίζεται με δουλειές
Αποκαλύψεις Γ. ηώτη
» 3 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ
1 NOE 2017 IOANNINA
ΠΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑ
του δήμου, μιλώντας στην εβδομαδΠροτεραιότητα στην υποστήριξη των μικρών και
ίων ειχερήσεων
nv n ληκη και τις npano ou leg
h δικη του atz ντα Yatn δια εση του κοινωνικοο eplquatog, αλλα και συνολικά trw κοινων κη ηλιακη Εδι
πλ τσοτάκης ano to Βημα του tpltou npoauvedbu tng ΝΔ στα Ιωάνννα. Ο Πρόεδρος της
υσε x8ες ο Κυριάκος Μη
ΝΔ avaaBe
μια σειρά από δεομεοσεις για να
υλοηοησει ano κυβερνητικη ason Yia tnv ασφάλιση και mv vela
Οι προοτικές του ανφάθμ
ενόΙει και τον Χριστουγέν°ν
περιοχής tng Hnepou, ο Προεδρος
tng Τράπεζας Γιώργος Χατζηνικοpotepa ano τον Φεβρουάριο, το
Χρηστος Mayaou.
στο αεροδρομιο των Ιωαννινων
npoexuye στον χρόνο nou μεσολάγνωμη
Πρεπει να αποκασει ενδιαφέρον
Το ενδιαφέρον εκτέλεσης nthaeuv
todprep για τα ερχόμενα ΧριστοΠροετοιμάζονται και συνεργάζονται
γιατον επικείμενο χειμώνα
μας tng ΤΖλε οαες μερες και το σχεΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ
κολουθει το αμα ano κοντα ΣΕΛ 8