Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 31.10.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
FAX:210-3304613
-T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5901
Χωρίς πρόσθετα μέτρα ή μεταφορά των ψηφισμένων του 2019
Εβαλαν στο μάτι τις δαπάνες οι δανειστές
Ο ανταγωνισμός διαμεσολαβητών, τράπεζών και internet
ΔΕΧα τρόποι για να μειώσετε τα ασφαλιστου του αυτοκινητου σας
Παρά το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα οχημάτων έχουν μει- Ι ΟΔΔΗΧ: Δημοωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία επταετία της οικονομικής κρισης, παρατηρούνται συχνα αξιοσημείωτες αποκλίσεις τιμολογίων από εταιρεία σε εταιρεία, ανάλογα με εντο ων υψους
την πολιτική marketing που ακολουθεί καθεμία από αυτές 875 ε ατ. την
σε επιμέρους κατηγορίες πελατών (παραμετροποιημένες
Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017
θα διενε!γηθεί Δημοπρασία
ια έναν πελάτη να είναι
χι για έναν άλλον πελάτη, της βήτα
εταιρείας. Άρα λοιπόν επιβάλλεται η μελετη των εναλλακτιχών
Εντο (ον Γράμματίων διάρ ειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Αημοσίου, σε άϋλη μο!φή,
ποσού 875 εκατομμυρίον ευρώ
συμβόλαιο,ma,ενδεχομέ
Πως ο διαδικτυακος τ ο ος
ξεπέρασε σε έρόη τα
ελληνι αζίνο!
νσεων που
Επιπλέον, το που το πράγμα που επισημαίνουν, στελέχη της αγορς
είναι πως σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν θα πρέπει κάποιος
λήξεως 4Μαϊ υτο 18,σύμφωνα
με ανακοίν(οση του ΟΑΑΗΧ.
ενοος και το ύψος των καλυ4'εων, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πουν
ι μετά την πώληση (αυτό επηρεάζει και το περιεχόμενο ταν
καλύψεων), αλλά και τη φερεγγυότητα κάθε ασφαλιστικής εταιρημερ)μηνία
διακανονισμού
(settlement) θα είναι η Παοισ
κένή 3 ΝοεμΟίου 2017 (1+2)
Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση
ACT/360
ημοποασία θα γίνει με αντανιστικές προσφορές από
τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ.
σύμφωνα με τη δικασία
που προβλέπεται από τον
Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Η ανάγκη ρύθμισης της αγοράς διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται να φέρει η
κυβέρνηση στη Βουλή μέχρι το τέλος του
υπώνεται και στο γεγονός πως τα μιχτά κέρδη (G GR) του
Ο φαουακευτικός κλάδος
στοαγγαλιςεται
Επίσης, βάσει του Κανονισμού
των Βασιχών Διαπραγματευτών
βολής μη ανταγωνιστιχον προopoQon, τόσο κατά την ημέQα
διεξαγ(ογής της δημοπρασίας,
όσο και Χατά το
ετους, αποτ
Με α400μήτην επισηεμη των στικού χαρακτήρα, όπως η
ίων των
) χρονικό διά
θεσμών στην Αθήνα, στο υποχρεουχόν εκπτώσεων καί
uqu)να με τη μελέτη της εταιρείας συμβούλων Deli
για την αγοοά VLIs με βάση την οποία προχώρησαν οι
αλλαγές που περιλαμβάνει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο,
λήνιας Ένοσης ΦαρμαχοβιουΤΧανιας (ΠΕΘ) κ. Θεόδωρος
Τούφων προχώρησε στην εξής
δήλιοση στην εφημερίδα
«Ναυτεμπορική»
Χαι μέχρι (ήράς 12.00 μ.μ. Οι μη
ανταγωνιστικές ποοσφορές θα
ικανοποιηθούν στην τιμή της
τελευταίας ποσφο!ας που
γίνεται δεκτή στη δημοπρασία
(cut-off price) μέχρ συνολικού
αγοράς διαδικ
Επιτέλους, έπειτα από οκτώ
χρόνια μνημονιακών παρεμ
βάσεων στον χώρο της υγείας
χαι του
το αντίστοιχο
GGR των χαζίνο στα 264 εκατ. ευοώ. Τα συνολικά μικτά
κέρδη της ελληνιχής αγοράς τυχερών παιχνιδιών έ4τα
0,63% να συνεισφέρει με 1,153 δισ. ευρώ
δισ. ευρώ με τον ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ
ιηώρα να
«Ο 4αρμακειπιχός χλάδος ούμε με την επιχειρηματικότ
omorrrouitetu απότη μονο- τητα, την ανάπτυξη και τις
τούμενου ποσού για κάθε μία
από τις πα(υπάνο) δύο πευπτώσεις.
λογιεπενδύσεις»