Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ O. E.
Έτος 600-Αρ. Φύλλου
17.135 . Τιμή°,60€. Τρίτη 31
Οκτωβρίου 2017
[email protected]
Γραφεία 4. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33
Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791. Fax 26510 30.350
http://www.pro noslogos gr
Εξακτίνωση Πανεπιστημίων
Ηχώρα μας περνάει μια μενάλη κριση που γίνεται λίαν αepomo δυναμικό. Η προσπάθεια συνένωσης των ελλειμμακομματικούς λόγους ετεκτάθηκε η φιλοσοφία αυτή σε
ακολούθησαν, όπως Ταν φυσικό οι τα TEL Το αποτελεσμα ήυποδομών και λειτουργία τους με υποτυποοδες, τουλάχιστον σε
πρώην Πρύτανης Πανεπ. Ιωαννίνων
αφομοι ova Τις εφαρμογες ταν ΤΕνο
ελλειμματικές υποδομές και
μένη πατρίδα κα ή να αντιμετοπίσει τις αναπτυξ ακές προΣτο σημείο αυτό θέλω να ε
ΟΤΙ και στα ΤΕΙ υποχει αξιόλογο ανθρωτΤΙνο δυναμικό, αλλά ο προσανατολισμός του
Με συνεχείς νομικές αναβάθμίσεις έχασαν το
Ετα, ηχαρα μας α τι να τονώσει το κυρος της τεχνικής εκπαίδευσης &πλατους.
που να
Με εκδηλώσεις σ όλη την Ήπειρο | Το κυνήγι προσφορών αγαπημένο
τιμήθηκε το ηρωικό Έπος του 40! «σπορ» πλέον των καταναλωτών!
Μην ματαμε επιχαιοπεριεχομενοαπο την ΤΟ ιτιχ Χου αυτο 11χτικη
ηγεσία . Πλήθος κόσμου στα 4ετινά «Καλπάχια»
κυρ ω απόφυλλάδια Τ
Ενημερω ον
τα προϊόντα «1 συν 1» . θραύση κάνουν τα λεγόμενα Προγράμματα επιβράβευσης
οραση ενωτημε αλυτερη απ ηση
αποτελούν μια καλή Ευκαιρία για
λάηρες Τιμές στα εί Sq που πυς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γιάννενα με την
σοδήματος που έχουν υποστεί όλοι
Με επση ioni τα yomiKa1πάκι, όπου πλ ος κο ου
δε μηνυματα Των πολιτικον και : avrfa n ς οι Ελληνες μεσα στα
κάηοτε τα nopt0φόλια των, καταναλωτών ήταν yspoo nonon.
Πολέμου με το σήερα και : νας Τους σε ένα Προφοπαρανέσεις για ενότητα και : puv προκαμένου να Υλιτώσουν xpr
που ούτως ή άλλως δεν Τους
ουσες σελίδες ια op1ας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
'ΕΤσι, σύμφωνα με
ται αύριο στο
:τερα από π
κανονικά έγινε η
1», όπως αυτές
, Η 2οινωνική αλληλεγγύη στο .
30 Προσυνέδριο της Ν.Δ.!
Τεό ίς Παλλά
ντα κυρίως σε φυλλάδια ή μεσω
τηλεόρασης. Παράλληλα, «θραύση»
, μου τη,
Καθαρο προβάδισμα 13%
ΕτοΕΕΙΑέργιακέτευος
στους Αήμους 11 tnou"
Την οποία ορκη καν οεμ
κύ μοο Παταρο και υς NEDTO
Timpo. Την παρακολούθησε πο: επιβράβευσης Ταοπο αερο άζουν
τους πιστούς πελάτες
qm0χεια μπορεί να ξεριζωθεί με
Υπο καταρρευση στην
Ήπειρο η Δημόσια Υγεία!
Η θεσπρωτία «πρωταθλήτρια»
στην παραγωγή μανταρινιών!
: Δημο ραδαπρ yparoooTTO 30
>Μεγάλες ιοσότητες ε5άγονται στη Ρουμανία 20αι σ' άλλες χώρες
νηση για όοα είπε Περί της Δη.
νηση την προηγουμενη εβδομά
ναρΜων στη χωρα
μας έχει βρεθεί τα κ.
λευταία χρόνια η
ΤΟ Προσυνέδρο της ΝΔ θα t
Δημόσια Νοσοκομεία (ΟΕΔΗΝ).
Ραγίου-Ασπροκκ
πολίτες που δοομάζοντα περιοοτερο από την κρίση και
Ομοσπονδία κάνει λόγο για
την οποία co
συνεχή μείωση πυν δαπανών για
σελ. 6
Παρών στις εργο-". 11ησε.
«Ο κ. Τσίπρας-αναφέρει E10Δημόσιες Δαπάνες Υνίας
\ΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
ρίοδο έχειξΕΚΙΜΟΕ, η συλλογή και Eξαγωγή μανταρνών από την ΤΤΕpion. Kipa χώρα εμηωγήςΕΝαή
Ρουμαία, ενώ qpKE--11η στα
Γράφουν στον «ΗΛ.
.| ΟΙΊΑΣ ΕΞΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ! |:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στήριξη και Αλληλεγγύη
το Μεταναστευτικό στα Γιάννενα
Φίλες
οΠΑΣ Γιάνννα ένα.
Του Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ'
"Το μεγαλείο ενός έθνους κρίνεται από το πως
φέρετα στους mo αδύναμου" έλεγε ο Μαχάτμα
Γκάντι και πολύ φοβάμαι, Πως για ακόμη μια φορά
Το έθνος μας απέχει παρασόγγος από το να περΠρο μηνών ότα, στον τοπικό
σουτ στο 82'. Νίκες
Τείες Δήμαρχος Ιονντών κ. ΦιΑ.
Ξ1+2η ΓΕΜική η Kpavoula έκανε την αναηοοπή στο μας με την
3-2). Νίκη για την ΑνΤΟλή στο ντέρμπι με
H or1αράμιλλης έντασης και διάρκεας οικονομική
κρίση μας έπληξε σίγουρα όλους, κάποιους όμως,
Τους ανεΡΙους, τους Χ
Τους πλέον αδύναμους δηλαδή, Τους τοάκ σε κυριολεκτικά.
λοι Γιαννιώτες που συχνά βρισκόμαατικά ή και γενικά θέματα, μΕία
τώρα που apimTEU E TOU Δήμου
καρός ήταν να προσφέρει Εθελο mτης διακυβέρνησης Της Πρώης Φοράς Αριστεράς Τα
-3ησε.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα