Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς Σάββατο 28 Οκτώβρίου 2017-Αρ. φ. 1367-2 €
Θοδωρής Δρίτσας: Ιεράρχηση
και προτεραιοποίηση
για τους εξοπλισμούς
Το ταξίδι στις ΗΠΑ και η συμφωνία
για αναβάθμιση Των F-16 σελ.9
Emlaveno mu-mr.ές στην τρίτη αξιολόγηση
Νέα Δημοκρατία:
Επικοινωνιακές στρατηγικές
και πολιτικά λάθη
χωρίς επανάπαυση ή υποτίμηση Των αντιπάλων
Χωρίς τις γνωστές από τις προηγουμενες αξιολογήσεις εντάσεις
ολοκληρώθηκε η επίσκεψη των επικεφαλής των κλιμακιων των θεσμών για τον έλενχο της πορείας της τρίτης αξιολόγησης.
Υπάρχουν, βεβαια αρκετά ανοικτά ζητήματα, αλλά ακόμα και σχολιαστές προσκείμενοι στην αξιωματική αντιπολίτευση προβλέπουν
εκτός πολιτικής γραμμής σελ.4
Εκθεση WWF: Ζητούμενο
η εφαρμογή των νόμων
Ειναι χαρακτηριστικό οτι πολλά απο τα ητ ματα που βάσιμα ανα.
μεν όταν ότι θα αποτελέσουν, αν όχι αγκάθια τουλάχιστον αντικείμενο δύσκολων διαπραΥΙατεύσεων, φαίνεται να λύνονται με σχετικά
εύκολες συμα ωνες: η διατήρηση των συντάξεων χηρειας στο κατιτατο επίπεδο σύνταξης (ενω όδευαν προς κατάργηση), επέκταση του
εξωδικαστικού μηχανισμού σε οφειλέτες με χρέη μεταξύ 20.000 και
50.000 ευρώ, χωρίς προαπαιτούμενη μελέτη βιωσιμότητας, αρχική
συμφωνία για την πορεία της αξιολόγησης και της κινητικότητας
στο Δημοσιο συγκλιση αποψε ν για ητηματα κηρυ απεργίας
(απαρτία 1/2-ano 113-των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στα
πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία, καμία αλλαγή στις δευτερο.
βάθμιες και τριτο άθμιες opyava σεις ή στο χρόνο προειδοποίησης
για απεργία και στην προστασία συνδικαλιστών από απολύσεις),
τη στην απόφαση των θεσμών να κλείσουν καιρα και με τις λι
τερες δυνατές συγκρούσεις την τρίτη αξιολογηση και το πρόγραμμα
προσαρμογής.
Από τη σκοπιά της κυβέρνησης, ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος της
επανάπαυσης λόγω μιας απρόσμενα θετικής διάθεσης και της συνάντησης με δυσάρεστες εκπλήξεις στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης. Ενδεχόμενο όχι απίθανο, αν κρίνουμε από την προηγού
μενη εμπειρία, αν και όλα τα πολιτικά στοιχεία το τελευταίο διάστημα ευνοουν την εκτίμηση n, πράματι κανε ς ενέχει συμφέρον
ή διάθεση για καλυσεργία
το εκ νέου άνοιγμα
του κεφαλαίου της εκτροπής
Του Αχελώου σελ. 10
Αλεξάνταρ Μάτκοβιτς:
Η καλυτερη συμβουλή, Πάντος, που θα μπορουσε να δώσει κά.
ποιος και σε αυτή τη φάση στην κυβέρνηση είναι να φυλά ει τα
ρούχα της, για να χει τα μισά.
οςυνεται η κριση
σΤην Ισπανια
Πρόταση για τη μεταρρύθμιση
του Δουβλίνου 111
Ρεπορτάζ από τη Σύνοδο
Ο κυβερνήτης της Καταλονίας απέρριψε την
Πέμπτη την πρόταση της Μαδρίτης για διεξαγωγή
πρόωρων εκλογών, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν
οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξα
γωγή τους, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην ισπα
ική κυβέρνηση, κάνοντας παράλληλα ένα βήμα
πίσω. Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές η Μαδρίτη δεν έχει απαντήσει, κρατών
τας, όμως, την πρωτοβουλία των κινήσεων
καθώς σήμερα Σάββατο η Γερουσία αποφασίζει
για τα προς ενεργοποίηση μέτρα του άρθρου 1 55.
και
την Αννέτα Καββαδία σελ. 16.1
ικά ποιος έχει το πάνω
χέρι στην Ελληνική Βιομηχανία
Ιαπωνία:
Άνετη επικράτηση Αμπε
Στόχος η αναθεώρηση
του πασιφιστικου ιαπωνικου
Αλέξης Χαρίτσης:
Όλοι συνομολογούν
ΟΤΊαυΤός είναι
ο οδικός χάρτης
Παντελής Βούλγαρης:
ιστορια
ειναι ενας
ανοιχτός διάλογος
Για μια νέα
κινηματογραφική συνθήκη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Σελίδες
ιαφορετική τύχη στις αιτήσεις αναστολής
α ειδικότερα στοιχεία της υπόθεσης του Περικλή (;) και της
Ηριάννα ΒΑ δεν γνωρίζο, όσα, ό.
μως, γνωρίζω είναι αρκετά για το σχό
μου αυτό δε αφορά και κάθεάλ
τη δίκη η Ηριάννα Β.Α. και ο Περικλής,
γίνονται πολύ δύσκολα δεκτές αιτήσεις
αναστολής εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης μέχρι την εκδίκαση της
κατ' αυτής έφεσης.
ποινής, από θέση αυτονομίας για κάθε
σύνθεση δικαστηρίου, και όχι να αποφεύγεται η διαφοροποίηση της κρίσης
ως προς αυτό από το δεύτερο δικαστήριο, από αυτή του πρώτου, για άλλους
λόγους Εξάλλου η ανεξαρτησία του δι
καστή δοκιμα εται και στο πεδίο αυτό
τική αντίληψη που επικράτησε και στην
υπόθεση της Ηριάννας Β.Α. και του Πε
ρικλή, πιστεύω, ότι το άρθρο 497, παρά
γραφος 7, Κώδικα Ποινικής Δικονο.
μίας, συνδέεται αδιάσπαστα με την αμέ
σως επόμενη παράγραφο οκτώ (8), εφ
σον αναφέρεται και στην περίπτωση
της «αναστολής της αίτησης εκτέλεσης
της πρωτόδικης απόφασης» μέχρι την
εκδίκαση της κατ' αυτής έφεσης.
πολύ θα ήθελα
Το γιατί φοβάμαι
να μην είναι έτσι
ληψη να απορρίπτονται παρόμοιες αιτήσεις, μήπως φανεί ότι αμφισβητείται
οφείλεται στην αντί
λον που θα βρισκόταν στην ίδια θέση.
αι να εκτιμήσυ, ότι, ανεξαρτήτως από το μέγεθος της ποινής, που
επιβλήθηκε στους δύο κατηγορούμε
νους, η άρνηση χορήγησης ανασταλτι
κού αποτελέσματος κατά την έκδοση
της απόφασης υπερέβην τα όρια της αυ
η κρίση του δικαστηρίου της πρώτης δί
κης, που καταδίκασε τους κατηγορούμενους και τους στέρησε ταυτόχρονα το
ανασταλτικό αποτέλεσμα της ποινής
μέχρι την εκδίκαση της έφεσης τους
Έτσι, για να απορρίψει το δικαστήριο
σχετική αίτηση κατηγορούμενου, κατά
τοσο, περα απο αυτα και συνομοβέβαια, ότι οι δικονομικοί
το συνδιασμό των διατάξεων αυτώ
πρέπει αυτό να δεχτεί αιτιολογημένα
τι:
λογωντας
Μόνο που η αντιλη η αυτή, αν ισχύει,
δεν είναι απλώς άδικη αλλά αναιρείται
εν τοις πράγιασι και το δικαί ομα του
κατηγορουμένου ταυτόχρονα δε και
το χρέος του δικαστηρίου, να κρίνεται
το συγκεκριμένο αίτημα αναστολής της
κανόνες είναι αναγκα οι για την αξιοπι
στία της δίκης, επ ουδενί κατά την εφαρμογή τους πρέπει να υπερβαίνουν
την κάθε φορά αναγκαιότητα Υια ουσια
στική και αξιόπιστη κρίση μιας υπόθε
στη
α ο κατηΥορούμενος δεν έχει Υ ο στη
και μόνιμη διαμονή στη χώρα (δεν
Κατά τα άλλα είναι γνωστό σε διαδίκους, δικαστές και ποινικολογούντες
δικηγορους, ότι στη διαδικασία που ως
μονόδρομο ακολούθησαν μετά την πρώσχύει βέβαια για τους δύο ή β) έχει κά
νει προπαρασκευαστικές ενέργειες για
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
σης.
Ειδικότερα, σε σχέση με τη δικαιοδο-