Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ28 OKTOBPOY 207. APOYMOY379 www.edromos.gr € 2,00
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
κρίσιμεs apts στην,Καταλονία
Το κοινοβούλιο κήρυξε την ανεξαρτησία
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΟΙ ΗΜΑ και Ε.Ε. στο ηλευρό του Ραχόι και του βασιλιά ΦιλίΠΠΟυ στηρΖουν
την εφαρμογή του νόμου φρανκ!Kns έμπνευση$ nou καταλύει τί εκλεΥμένεsapxés
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
και την αυτονομία τι1s καταλονί
ENAA 15
Υπερπλεόνασμα
εμπαιγμού
| ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
θα σκάψουμε
Που θα διαβούμε
ΣΕΝΑΕ 23
ΣΥΝΕ ΥΞΕΙΣ
Παναγιώτηs Δόκ0s
Παραδίδουν τη χώρα στιs ΗΠΑ, ρημάζουν το δημόσιο Πλούτο,
ισοπεδώνουν την κοινωνία και Παριστάνουν τ0us ευαίσθητου s
με μερίσματα κοροσ1as και συσσίτια
Ηφιλοσοφκή σκέψη
του Μίκη Θεοδωράκη
στοΑΠΘ
ΣΕΝΕΣ 12-13
Βάσκο Γκαργκάλο
ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ
ATO. ΠΑΤΕΟ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ
Δεν μΠΟρώ α είμαι
ΣΕΝΔΕΣ 1617
Ζάρα Βάγκενκνεχτ
Η κονωνική δικαιοσύνη
είναι αποφασιστικήS
ΣΕΝΔΕΣ 2021
Ελισάβετ
χρονοηούλου
η εξοικείωση
IENAA27