Πρωτοσέλιδο Αυγή: Βήμα - βήμα μέχρι τις γιορτές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
105.5 FM
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgigr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 OKmaPor 2017
Erol: ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 . B' 11ΕΡΙΟΔΟΣ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13013
ΤΙΜΗ: 1,5
ΣΕ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ Α ΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βήμα-βήμα
μέχρι UIS γιορτες
ΕΠΑΝΕΝΑΡΕΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Στην Αθήνα
ο Ερντογάν έως
τις αρχές Δεκεμβρίου
» Επανέναρξη διαλόγου or da te
Υπ°βοηθητικός παράγων
το θετικό οικονομικό κλίμα
στην Τουρκία, κατά tnv οποία ο ΡΤ. Ερ.
ντογάν αποδέχθηΚΕ την πρόσκληση του
Πρ. Παυλόπουλου και θα Em.σκεφθεί την
Η ΒΟΥΛΗΣΗ όλων tuv ηλευρών να npox uprawypfyopo και να ολοκληρωθυΐ xur
Δεκεμβρίου. Οι δυο πλευρές συμφώνησαν
pis προσκόμματο στι5 ηροκαθορισμένες ημερομηνίες n tann oOoOynon anoruemians wa umapeu συναν.non tou Avuia.
S ημερομηνίες n upitn αξιολόγηση αποτυ//
VtEs tns ελληνικns κυβέρνηση. Αποτελεσμα tns διαθε°ns συνεργοσ as nou ernOcodaloir.
Ypoon σκεδον σε όλο το ου πουμενα θεματα εργασιακο. atoo'κοστικό μηχαν
σμό για rix npnoos, συνταξε25 xnpcias, EAOEAn, κινητικότητα στο Δημοσ' ο. Δια.
ημέρα του nputou Yupou. 0a ountnBouv to δημοσιονομικά του 2018 και η διανομή
YEA 10-11
του υπερηλεονάσματ0s tou 2017.
KANNABH
Οι ιδιότητες και οι δυνατότητε
ενός δαιμονοποιημένου φυτού
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Διαγραφή Παπακώστα
για τα μάτια του Άδωνι
rn5 Ν.Δ.tnv Κατερίνα Παηακώστα. που
μίλησε για σοκορομαχια, του Αδ rtup.
Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ tns κλωστικ ns και φαρμακευκολουθεί να ηροκοπεί n eu?opor. Mlnouv στην
ίστα απο το mpoefpeio της Βουλης να E.
του φυτου, η καλλ1tpytia tou onoiou tival Ουμ.
βου, με το κλίμα tns xopospos.
πάλι για χαρη tou nvtinpoepou. ambvrnσε επικαλ0uevn tic αρχές tou Kuvoto.
ΣΕΛ 12
ΣΕΛ. 2-3
«Τα στερνά τιμούν
Τα Πρωτα,
κ. Λοβέρδο;
ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ
Πρώτο ρήγμα
στο αυτονομιστικό μέτυπο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Παρλάτα
για Τη Μακρόνησο
Apeinpo uporout onvraOL
»Tuttputapiirpata στη συνοχη των Kara
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
περί δικαιωμάτων και eaukti aivo
Adiyos. Me armr, auth in popd, to
Δικαιοσύνη
στα χρόνια
χολέρας
τον διάλογο» tovide στο διάγγελμά του Παρέηεμ1e
lacour ouc, unuta nuu eEunurhΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 31

Τελευταία νέα από την εφημερίδα