Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Kn1 τώρα η Κέρκυρα ..
ΝΕΟΙΑΓΩΝΕΣ omta
.. KOpke . Με «προεκλογική
Πέμπτη 26
Οκτωβρίου 2017
hp φύλλου 5963
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 14άννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Οι κτηνοτρόφο του Δήμου
Ζίτσας ενημερύθηκαν
για τις ομάδες παραγογών
λου8ησουν Προκειμένου να qyaκα ως και τα νοι δεδομένα Που
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΠΡΑ
δημιουργο νται για tw innvotpoδιάθεση!) στα Γιάννενα
του Πνευματικο Kevrpou την Τ.Κ.
Podotonlou.
ΣΕΛ. 8
Αλλαγή τοπίου
στην τριτοβάθμια
eclaBeuon υς Ηπείρου;
του Πρω8unouPYoo για triv tprtoδημ in χρονιά
αραγωγικη ανασυγκρο
Δίκαιη ανάπτ
Το δικό μας μέλλον στα δικά μας
ρο εντελώς διαφορετικη. στον
Πανεπιστημιακών κα
σχολών
ΣΕΛ. 8
Κριτική σe όλα
για το συνέδριο
Ανακοινώσεις με εις οποιες ασκει
σκληρη και σε ορισμένες περιπτώσεις Ίσως και υπερβολικη κριακοοστηκαν ς προηγο μενες
ημερες στο αναπτυςιακό συνεδριο
me ρες στο ανα τ σι η ΝΟΔΕ No
enke ano t w ομλε του πρ 8 nou
Ap a n οεκλογικης
ρα, στα Ιωάννινα
atp τειας ανα
oo στο αναπτυ ακό συνεδριο HREΣΕ. 4
ΣΕΛ. 3
γνωμη
Ποιος αλει την Ψήφο
των αποδήμων;
- Παϊλάννενα
υποδέχτηκαν
Ελληνων του eSu τερικού να
ynpizouv στον tino διαμονης
τους. Tpquva pe to σκέδιο, η
Ψήφος των Πολιτών Που εναι non
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια
κα Ζουν στο eSurplco, 8a noo_
Yeupa tng Τετάρτης την Ολι μπιακή
φλόγα. σε μι λιτή και
Με την ελπίδα
να φέρει αποτελέσματα
Οι havv10τες ne&ωσαν τιμες στο
σύμΒολο του ολυμπισμού. Που
το μακρο ταζιδι του Προς την Πόλη
Πανκ Τσανγκ της Δημοκρατιας της
πρακτικα n E στη
peto Boha tuw συσχετισμών, 8a
entmuan τους
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΆΝΗ ΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕΛ. 5