Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ισιοδοξία στην χυβέρνηση για εκταμίευση των 800 εχατ. ευρώ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5087 Τετάρτη 25.10.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
μειώσεων στις
θετική εξέλιξη ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Προσωρινοί πίνακες για 1.135
θέσεις εργασίας στην Υγεία
ητουν
οι δικαστές
Ανιστόρητη ουτοπία
ηση ως αντισυνταγ.
ματιχων των μειωσεων που
δικαστούν χου, των εισαγγελέων
ιχες ενωσεις επι
σημαίν
αποφάσεις της Ολομέλειας
του ΣτΕ και του Ελεγκτικού
Συνεδοίου και να πληρώσει το
τα ελλείμματα των
ασ4αλιστικών Ταμείων
την ο/ow.ηρωση της σημερινης
πανδικαστικής συνέλευσης
που ποαγματοποιήθηχε στην
κατάμεστη αίθουσα πολλαΕφετείου
Αθηνών με την συμμετοχή
όλων των δικαστικών
ενυοσεων
ESM: Στις 26ΟκτοΣυνάντηση έργασίας μ ΡΑΕ
για την υποδόση των
χαι ΑΕΣΦΑ για χάδϊκές στα
δίχτυα αερίου
Γου Υπουργείο σεριβάλλοντος
Συγχρονες ΕΠΙΧειρήσεις, Συγχρονη Ελλάδα
Σχο τός
συνάντησης
με τη Ρυθμιστιχή ΑΟΧή Ενέργει- εργασίας είναι η περαιτέρω
ας (ΡΑΕ)και τον Διαχειριστή ενίοχυση του διάλογου των
του Εθνικού Συστήματος φυσι- qooe
κού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) συνδιο -αερίου για θειιατα που
ανανουν συνάντηση εργασίας σχετί ονται με τις π οιβλέ
για την «Ε4αρμογή των Ευρω10 Συμβούλιο των Διοιχητων
του Ευροπαϊκού Μηχανι
σμού Σταθερότητας (ESM) παϊκών Κοδίκων Διχτόου χονδρεμποοχή αγορά αερίου
11 δύο μπτη αγορά εργασίας του 2009 ήταν μέρος του
προβλήματος που μας οδήγησε στη χρεοκοπία και όχι μέρος
της λύσης, τονίζει ο επικεφαλής του ΣΕΒ. Οι ευέλιχτες μορτων ευρο ταϊκών κοδίχων για τη
Ετασει την
η οποία
αναφέρεται στην αναχοίνα
φές εργασίας δεν είναι ανάθεμα
της Ελλάδας στο θέμα τον
ληξιπρόθεσμων οφειλών
Όπως αναφέρεται σε αναθα πραγματοποιηθεί στις 25 και
26 Οκτω Οίου, στο ξενοδοχείο
Αμαλία (αίθουσα Καμέλια,
Αμαλίας 10, Συνταγμα Αθήνα).
Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν η
εφαρμογή του μηχανισμού
κατανομης δυναμικοητας στο
με θέμα: «Το μέλλον της
no δημιουργία πολλών, ποιο- εργασίας μετά το Μνημότικών θέσεων εργασίας απο- νιο», με τη συμμετοχη εκποπιχειρήσεων
ληση που αντιμετώπιζει μελιον του, χαθώς και τον
Με βασικό μήνυμα ότι «η
ινα η του
οξιολόγηση θα ανοίξει το | Στη συνάντηση εργασίαςσυμμεστρου
τέχουν η Γενική Διεύθυνση συστήματος μεταφοράς αερίου
ι την εκταμιευση των Ενέργειας της Ευοπαϊκής Επι- καθώς και η μεθοδολογία
υπολοιπον 0,8δισ ευρω που τροτης DG ENER), η οποία τιμολόγησης της μεταφοράς σημερα ηκοινωνια μας και προεδρων των θεσμικων
Τοοοου Ονται για την εκκαυ- πρότεινε στο ΥΠΕΝ τη διοργά- Επιπλέον, θα συζητηθούν τα αυτη δεν μπορει και δεν κοινωνικων εταιρων ΓΣΕΕ,
ληξιπρόθεσμων
οφειλών.° ESM υπενθυμίζει
στην ανακοίνωση οτι στις 7
Ιουλίου, το Συμβούλιο ενέχοε την τρίτη δόση βοήθειας
νωση της εχδήλιοσης, ο Ευρπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας τον Ρυθμαπιχών Αρχών
| Ενέργειας (ACER) και το Ενο5 τημα της δαλειτουργικότητας
με τα γειτονικά συστήματα
μεταφοράς
πρέπει να γίνει με όρους ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΙ ΣΕΤΕ και
παρελθόντος», ο ΣΕΒ της ΟΚΕ.
αερίου και η βελτία)-ανοίγει, τον δημόσιο διάλογο
του χαθε
Ιωπαϊκό Δίκτυο
ιποιημ
TQ0ς την
Ελλάδα που | Συστημάτων
Αερίου (ENTSO-G)
και την εκταμίευση 7,7 δισ.