Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3-0 ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΙΑΑΕΊΟ
Βήμα πρόκρισης
ΠΑΣ Γιάννινα
Τετάρτη 25
Οκτωβρίου 2017
An Φόλλου 5952
Τμή 0.50€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 1077466 fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] forthnet gr 1 www neoiagones gr
TIELITA Ο ΑΝΙΚΑΝ ΤΟΣ
ΤΙΕΙΤΕ Ο ΑΛΕΕΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗ ΛΗΕΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΠΟΤΑΙΟΑΝΝΙΝΑ
lax0ει ότι 8a μας αναγκάσουν να
υπουργός Οικονομικών Ευκλεδης
μέρισμα και η Ελλάδα 8a netbel
ua8apn eSodo, ano τα μνημόνια
τον Αυγουστο τα) 2018, Kata tn
φερει κό aantu9ακό συνέδριο
Hnelpou nou nparpatoniltal στα
ΣΕΛ. 6
Με τους
Με τους Ix8υοκαλλιεργητές ms
AXegns Talστη Θεσπρωτια στα πλαισια tns
napouolog του στην Hnepo για το
50 Περιφερειακό Αναπτυςακό
Συνέδριο.
ΣΕΛ. 4
Παρουσία
Κέντρο Κονότητας Άρτας
Παρουσια της αναπληρώτριας
του Κέντρου Κονότητας τα) Δpou
Πράκηα για μια δομή nou exe ως
στόχο να npoogepu unnpealeg
σεις ανάγκς τυν ευάλωτων κονυνικά opd&υν. ειναι εντα Ρένη στο
ΕΣΤΙΑ με npa n°λογισμό 172.800€
ι στον γενικό
τερο σχεδιασμό του Δήμου Αρταιυν
για tnv danan κο νωνικής ΠολιτEEA. 3
Ακαδημαϊκή
ολοκλήρωση για
Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ
Anpou pas
ΣΕΛ. 11
γνωμη
Τοδικό μας μέλλον στα δκάμας1ipa
ειναι ο όρος nou enl8upel να χρησιponouel to unopyoo Παιδειας. ακαbutang ολοκληρωσης ε σερχοντα
το Πανεπιστημιο Ιωαννινων
TEI HneIpou.-Διαδικασια n onola &a
anart0ει χρόνο και καλη npdaan
and όλες εις πλευρες
Ο ΥΠουργός Παιδειας Κώστας
1Βρόγλου, μιλώντας στο Αναπτυισορρο ιες «τρόμου»
τρεις εΒδομάδες πριν από τον πρώτο
yopo των εκλογών για τν ηγεσία του
vaou φοροα της Κεντροαριστεράς και
κααώς ολοκληρώα καν οι διαδικαστικές avanapaatoElg, κλιμακα νεται
προεκλογική δραστηριότητα
anoo1σταλλώνονται ορισμένες διαπιστώσεις για την τακτ των unounφιον και την nopela ευοδωσης του
Τα αιτήματα του Δήμου
Gnw1τών στον Πρωθυπουργό
ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΛΙΜΝΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΉ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ. 7
έχουν συστησει Πανεπιστήμιο και
ΣΕΛ. 5