Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Οκτωβρίου
Ap10,0ίλλον 5394
Τιμή 9th. : 0.15
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Για όσ0us συνεχίζουν
να έχουν επιλεκτική
μνήμη
Anivunon ΟΧευκά με το épyo του Σουλού
Σελίδα 9
Ο κ. Καρυπίδη$ θα σώσει
το Περιβάλλον αφού έχασε
άτομα ενταγμένα έργα 36axe:
Το 2020 θα ανακτάται το 35%
των ανακυκλώμενων υλικών
από τα απορρίμματα
ins Αστυνομία,και του Προστάτη
του Σώματ0s,
Περιβαλλοντικ's
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου!
διαχεί ons anopp|μμάτων
βρίσκετα η Δυτική Μακεδονία
5311101 111
76 χρόνια
συμπληρώθηκαν
από το ολοκαύτωμα
του Μεσοβούνου
Δίνουμε δουλειά
σε Αμερικανού
Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρί
n00θυπουρ
θέσεις εργασίας nou θα δημιουργηθούν στη
χώρα του από την αναβάθμιση των F-16.
Έξω ηάμε καλά. Mtoa όμως;
Είναι αλήθετα ότι η προβολή της Ελλάδος
μέσα από μία r°γκόσμιας εμβέλειας συνάν.
τηση με τον "Πλανητάρχη. είναι αναμ
βολα επωφελής. Όος και οι επαφές με
ξένους επενδυτές. Eni της ουσίας μως, για
την ελληνική οικονομία, για την ελληνική
αγορά εργασίας που ασθμαίνει, δεν ακού.
Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Πότε
θα ασχοληθεί ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή
σχέσεις για επενδύσεις. Και Πανηγυρίζει στο
ζήτημα της ανεργίας, μαζί με τη μεγάλη μεr Εθνική:
Φούφas για μεγάλα
Συνεδρίαση
μου ής κό
λησης οουκού ουν τομεις
ι τη: Οκονομική6Enrponns
τηs Περιφέρεια
Δυτικήs Μακεδονίαs
Tpin 24 Οκτωβρίου 2017
Αν από κάτι έχε
λόγια, όχι δυστυχώς από επενδυτές.
Πήρε το ντέρμπι
αλίδα 18