Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Στήριξη Κομισιόν στο σχέδιο σιδηροδρομικής σύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος.uANONIK H Τρίτη 24/10/20.
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Τα μεγαλύτερα προβλήματα των νέων
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
rTANT Anmn.
Αναξιοκρατία και ανεργία
ΑΠάνΤηση η Τάση φυγής Των νέων στο εξωΤερ
Πώς επιτήδειοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα δίχτυα
Οι ελληνικές «Πατέντες»
Υια να μην πληρώνονται εισφορές
παγώνει» το Πόθεν
εοχες μονο για τους
ικαστε
Πώς επιτήδειοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα δίχτυα
του ΚΕΑΟ. Συνολικά χρέη που φτάνουν τα 30,5 δισ. έχει
αναλάβει το κέντρο. Μόλις 63 χιλιάδες (1,8 δισ. ευρώ) ο
ενεργές ρυθμίσεις τέλος Σεπτεμβρίου. Εισπράξεις 297
εκατ' ΤΟ ΤριΤΟ Τριμηνο.
Συνολικές οφειλές προς τα Ταμεία
up 17,δοφ ευρωεντάχθηκαμ ο
με τηση είσπραξεωντ συμφωνα
Προβόπουλος: Δεν έχουν yivel
Υνησιες μεταρρυθμίσεις στη χώρα
τελευταίο τρίμηνο στο ΚΕΑΟ Προς
με τα στοιχεία της 3ης τριμηνιαίας
Εκθεσης.
Αποτέλεσμα πλέον οι συνολικές
οφειλές στο ΚΕΑΟ που διαμορρώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου
2017 να φτάνουν το ποσό των 30,5
δισ. ευρώ (τρέχον υπόλοιπο)
την πεποίθηση ότι δεν έχουν γίνει γνήσιες και
αυθεντικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΪ ο πρώην διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος.
«Πολλές μεταρρυθμίσεις σχεδιάστηκαν λάθος
και εφαρμόστηκαν λάθος, δυσφήμισαν τη
λέξη» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως οι επώδυνες λύσεις που επιλέχθηκαν
τα προηγούμενα χρόνια δεν έφεραν αποτέλε
σμα και στοίχισαν ακριβά
Ερωτηθείς για ΤΟ ΚΟΙνωνικό μέρισμα Που σχε
διάζει να μοιράσει η κυβέρνηση δήλωσε πως
κατα Τη γνωμη του μια χωρα που ειναι
καταχρεωμένη, δεν έχει πολυτέλεια να μοιράζει ανύπαρκτο πλεόνασμα με ψηφοθηρικό
Τρόπο, με την έννοια ότι έχει άλλες υποχρεώσεις πολύ μεγάλες.
ΟΑΕΔ:
Μειώθηκε η
ανεργια
Αύξηση και
εΠΙΟΟΤουμενων
ανεργων
0,996 ΚΤΙρίων Κατοικιών, τών Του έτους 2016 στοιχων δεικτών
Του έτους 2016
σημείωσε τον με έτος βάσης με το
δεικτης
Σεπτέμ
υλικών κατασκευής Σεπτέμβριο 2017, κατά τον μήνα δωδεκαμήνου
νέων κατοικιών, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2017, Οκτωβρίου 2016
σύμφωνα με ανα- αντίστοιχο δείκτη σε σύγκριση με τον Σεπτεμβρίου 2017,
κοίνωση της Ελληνι- Του
κής Στατιστικής 2016 Παρουσίασε Αυγούστου 2017, αντίστοιχο δείκτη σης 2,1% nou
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). αύξηση 0,9% έναντι Παρουσίασε αύξηση
2010:100,0
Τιμών μήνα αναφοράς τον Ο Γενικός Δείκτης Ομέσος δείκτης Του
γιανεεςκατοικιες
KRACK
ΠροειδοΠΟίηση
ΑΔΑΕ για 10 Που Προσβάλλει
δίκτυα Wi-Fi
Σεπτεμβρίου δείκτη
σε συγκριση με τον
του δωδεκαμήνου σημειώθηκε κατάτη!
μείωσης 1,7% nou 0,6% έναντι μείω- Οκτωβρίου 2015 Των
ΠροηΤων σημειώθηκε κατά τη Παρουσίασε μείωση γούμενων δωδεκασυγκριση
Ο Γενικός Δείκτης σημειώθηκε κατά τη σης 0,1% nou Σεπτεμβρίου 2016, αντίστοιχων
Τιμών
Κατασκευής Νέων αντίστοιχων δεκ- σύγκριση των αντι- 0,1% έναντι μείωΥλικών σύγκριση