Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Περιορίζονται οι αρμοδιότητες του ΕΟΠΥΥ
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5086 Τρίτη 24.10.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Παπαγγελόπουλος |
για πόθεν
έσχες. Κάποιοι
κάτι θέλουν να
Υπ. Εργασίας.
Πριν τα τέλη του
>>> Τελ.
«Γέφυρες Συνεργασίας» του εγχώριου
επιχειρείν με Έλληνες του εξωτερικού
2014 το
οφέυων στα ιαμεια
Κάποιοι κάτι θέλουν να
κρύψουν, δήλωσε ο αναπλήρωτής υπουργός Δικαι
οσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος με αφοΟμή την
ποοοοοινη οιαταγή του
προέδρου του Συμβουλίου
ΙΤαλιχο αντάρτικο στον
δηΝόσεις του πόθεν έσχες
και προσέθεσε
να εκτιθενται
αίσθημα
δικαίου του ελληνικού λαού
και της πλειοψηφίας των
Ελλήνων
VCOV OL χαστων».
πουογειο και ο ΕΟ
Ο Πούτιν
Η Ελ. Κουντουρά εγκαινίασε
την πρώτη διεθνή έκθεση
τουρισμού στην Αθήνα
με τη Δύ
Το Υπουργείο και ο ΕΟΤ
στηρίζουν διοργανώ)σεις, δράσεις και τουτοβουλίες που επιδιώκουν να εναχύσουν την εξωστρέφεια του ελληνιχού τουριπτυξη νέον συνεργασιών
Το Υπουργείο και ο ΕΟΤ
στηρίζουν διοργανώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες που επινα
στρέφ ια του ελληνιχού τουρΟι εποπτες της Ευροπαίχης Κεντ υχης Τραπε ας χα ουνται
Οι ρυσικές εφημερίδες ανα
φέρονται στην ομιλία που
κάνει κατά παράδοση ο T10
ρώσος πρόεδρος Βλαντίμ1Q Internationa
Πούτιν σε κάθε συ νεδρίαση
της Λέσχης Βαλντά Η
Την πρώτη Διεθνη Εχθεση σμου, αναφέρεται στην αναΤουρισμού
να ξανασκεφτούν τις προτάσεις για την αντιμετώπιση του
τεραστιου στοκ κοκκινων
παράπονα που ε εφρασε η Ιταλια, υποστηρίζοντας οτι θα
π η ουν την ανακαι η της οικονομιας της, δη ωνουν στο
Mediterrancan xoívo
ITourismm
μέτι απο
Exhibition (MITE) που δεΕ ryeται στο Μεσογειακό Εκθεσιακό
Κέντρο MEC Παιανίας,
εγκαινίασε η Υπουργός Τουρισμού χα/Ελενα Κουντουρά.
Προα 0ούμε και ποβάλλουμε
δυναμικά την Ελλάδα ως παγκόσμιο ελιστιχό οορισμό 365
ημέρες το χρόνο, που προσφέρει ολοκληρωμένες αυθεντι-κές
βιωματιχές ταξιδιοτικές εμτερίες. Η Ελλαου είναι σημερα η
eq ημερ ο αν domosti αθόλα
Reuters τεσσερις πηγες που σχετι ονται με κεντρικη το πε
ότι η ομιλία του ήταν
συμβιβαστική, διαπιστώνον.
τας ότι οι εμπερογνώμονες
συγΧΑινουν στην αποψη, οτι
Όπως είναι γνωστό ο SSM
προτιθεται να θεσει ενα νεο
πλαίσιο κανόνων ως τον
Μάρτιο αναφορικά με το
τόσα χρήματα θα πρέπει να
κρατούν στην άκρη οι τράπεζες για να αντιμε τοπισουν
τα ΧΟΧΧινα δανεια, ενα αχα
νθώδε θέμα για την Ιταλία,
οι τραπεζες της οποιας
έχουν πάνω από 25% του
συνολικού όγκου τον 865
δισε χατομμυρίων
NPLs της ευρωζώνης.
Υπουργός επσημανε τον
βε για μια ακόμη φοΩά
εκτιμήσεις που έχει διατ- |καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας πιο ελχυστική πρόταση στη
υπώσει για τα διεθνή ζητήμα- στην τουριστική αγκοά της Μεσογειο και στην Ευρώπη για
τα, και σε προηγούμενες Μεσογείου της Ευρώπης και τουρισμό όλο το χρόνο, δήλασ
διεθνούς. Τόνισε ότι σε αυτήν η κα Κουντουρά
ειμα σε τρία σημαντικά ζητή- 1 την περίοδο ισχυρής ανάπτυξης
ματα τα οποία χατά τη γνώμη για τον ελληνικό τουρισμό, οι
διεθνείς εκθέσεις συμβάλλουν
ελληνικού τουριστιχού προϊόντος και ενθαρρύνουν την ανάΣτα εγκαίνια παρέστησαν ο
Γενικός Γοαμματέας του ΕΟΤ κ.
Κωνσταντίνος Τσέγας, και ο
Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΤ κ.
Χαράλαμπος Καρίμαλης.
πως η κρίση στην Κορε
στην περαιτέρω TQ0ώθηση
XEQσόνησο, στην Ουκ
ανια και την Ισπανία (κατ