Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9362 . ΕΤΟΣ 33ο . ΤΙΜΗ 1 ευρώ . ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Τις 734,52 μονάδες
πτώση 1,96%
ΕΛΑΦΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 32ΧΡΟΝΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ
Στροφή
στις έρευνες
της ΕΛΑΣ στη ληστεία
μετά φόνου
ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Σελ. 4
ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΣΕ ΛΟΓΆ ΒΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΟ
ΛΙ ΝΑΚ ΓΙΟΝ-ΤΣΙΠΡΑΣ
60.4%
oting machine scrutinate
Μεγάλα περιθώρια
συνεργασίας Ελλάδας-Κορέας
Τα κέρδη στους λήνος
Μπορεί οι πολίτες αυτής της χώρας να έχουν στην ουσία χρεοκοΠήσει όμως όσο και αν φανεί na.
ρ δοξο υπάρχει και ένας τομέας
που τα α
τις τράπεζες.
95,64%
1,01%
Πάει καλά. Πρόκειται ν'
Η παλική κυβέρνηση
έτοιμη να ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις
με τους αυτονομιστές
Η κερδοφορία του τραπεζικού
τομέα της Ευρωζώνης, όπως με.
τρ ται αΠό τη μέση απόδοση σε
σχέση με το ενεργητικό (ROA) και
σε σχέση με τα ίδια κεφ λαια
(ROE), παρέμεινε σταθερά το
2016. "Οι μεναλύτερες αυξήσεις
στους συντελεστές κερδοφορίας
σημειώθηκαν σε σχετικά μικρ
τραπεζικά συστήματα (Κύπρος, Ελ
λ δα, Φινλανδία, Σλοβενία και
Βαλτικές χώρες). Αντίθετα, η κερδοφορία του ιταλικού και του Πορτογαλικού τραπεζικού συστήματος
μειώθηκε από τα rίδη χαμηλ επί
πεδα του Προηγούμενου έτους
σημειώνει η έκθεση
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΗΝΙΓΓΊΤΙΔΑ
Σελ 6
MYTIAHNH
Συν ανε
Στην πλατεία
Σαπφούς
παραμένουν 150
Αφγανοί πρόσφυγες
"Τα λειτουργικά κέρδη αυξ θη
καν στους Περισσότερους τραπεζι
κούς τομείς της Ευρωζώνης το
2016. Η Ελλάδα, η Λετονία και η
Λιθουανία σημείωσαν τις μεναλύ
τερες αυξησεις, ενώ τα λειτουργι
κά κέρδη μειώθηκαν στην Κύπρο,
την Εσθονία, την Ιταλία και την
Αυστρία", αναφέρει η έκθεση
Σελ 16
Ο λογικός