Πρωτοσέλιδο Αυγή: Γεωργιάδης: Το Κέντρο δεν έχει θέση στη Ν.Δ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
105.5FM
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgi.gr
ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤηΒΡΙΟΥ 2017
Erol: ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 . B
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13012
ΤΙΜΗ: 1,5
ΜΑΧΗ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗΝ Α ΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Γεωργιάδη
Το Κέντρο δεν έχει
48ΩΡΗ ΑΠΕΡηΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
Χωρίς ΜΜΕ
Τετάρτη
και Πέμπτη
ΙΕΚΊΝΗΣΕ Η Α ΟΛΟΤΗΣΗ
| Πλεόνασμα άνω
των 800 εκατ.
«Είναι συγκυριακό που Δεξιά και Κέντρο
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κόμμα»
>> θετικά ξεκίνησΕ Χθες αξιολόγηση κα.
e u 2017, dan ade ercnu pan
να μο now amo22% του ΑΕΠ με τ ε
Πάνω από tov οτάχο του 1.75% του ΑΕΠ Η
δε εα ntepuya va διεκδικα όλο και nepioootepo χωρο και λογο στη διαμόρφωση, tns noArtmens του κόμματο"ns ο ωματικής avunonitruons. Τον χορό otpvc10 vunpocapos
A6uo s re pay abns, nou opapati Eta 1 μια καθαρη Abé xup is us our cuprasesona s
«Δεν διαθετουμε
πάνω από 1,1 δισ
συνεδριάζει η Κοινοβουλευυκη Ομαδα tou κόμμ0tos, onv onoia ova evetai μι εν
noc po
υλικομα και οο φιλελευ θερα και noa
pio ou ov oana novo pao u
la τα F-16»
> Η αναβάθμιση tuv F-16 BaalodnΔ Bitoo. Η οναβάθμιση "μετατρέπεται οε
κολάρο ασφυξίας στα δημ00ιονομικά της
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
«Η μνήμη ως,Anton
ταυτότητα»
ΠΕΗΣΣΟΤΕΡΟΙ ano 2.000 nov ouro nou onΠολιτικά ανήθικη
η διεκδίκηση
αναδρομικών από
πρώην βουλευτές
Προσπάθεια αντιπερισπασμού
απότη Ν.Δ.
ms» και tou neproorou a Sputnik . και nnpav μέ.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Η Καταλωνία στην
κόψη του ξυραφιού
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πέταξε
Παραλογισμοί καιδεικες
εγκληματικότητας
στην κορυφή
το Περιστέρι
θώς η ταπικη Βουλή 90 συνεδριάσει
την Πέμπτη για να ανοίξε; τις διαδιKao!ες για τη μονομερη ανακηρυξη
0-1 tny AEK
tuoEous 13 10 2017 G EIKEqrMes ουκά.ajoa
Βετοντας σε εοομμογή το dpapo 155
ΣΥΝΕ ΧΕΙΑ rnt ΕΕΑΙΔΑ 31
ΣΕΛ. 16-17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα