Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΤΗΣ ΔΕ UTe ΡΑΣ
TIMLE 1.20 ETOZ APYEHE 1886
6 σελίδες για την Αιγιάλεια
Sport
120 όπλα και χιλιάδες σφαίρες, em
ΑΠοφάσεις για Πωλητήρια
από μια ισχνή συνέλευση
ΣύμπραξηΤηλιγάδη με τοπικό Εμπορικό
Σύλλογο αλλά και ζυμώσεις για νέο
σχήμα
κηρύσσουμε πόλεμο
εναντίον του φόβου
ΘΕΛΟΥΜΕ
ΑΡΧΗΓΟ
ΠΟΥ ΝΙΚΑΕΙ
Μανιάτης omv Πάτρα: Η
mytn ικανό να καθηλώ.
ΑΝΘΡΩΠΟΒΛΛΑΛΑ
κατέλαβε την
Πάτρα.
-ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ
ενέργεια
από τη
αλιάδες και ormv nopcia
oooonc un onwencato
orparku vndov ανοιχτό
εμι υχώνοντας
που μάχονται
τον καρκίνο
συμπαράσταση»
ΑΛΛΑ 20
ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΡΙΚΗ
συμπολίτες
λίτες
είπαν άνθρωποι
ειΠαν ανθρωΠΟΙ
Που χτυπήθηκαν
κονατίουν nuov no1 00
eoppivai tom onoape
από τη νόσο
Τι απέγινε
to φέρετρο;
Maópo xioupop ano so
cxces0μα αλλά και δομη
Δημητρη Κατοϊκόηουλο.
Είδηση ήταν η φωτιά του Προέδρου
ΜΠΟρεί ναι
μπορεί όχι
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
n' n ΝΔ ξεδίη.loc psa vta otparmin, pouo mς οοοΐας codnioci va
ene oa tov ΣΥΡΙΖΑ ως anokorn.
μιλοοαμε για tn«Φουέντε
ou onoiou φορο 8a tival n Νέα Δημοκρατία.
2,45,4
vooooon nou δκν κάναμε.
CDM MEDICAL GROUP
GRIMALDI LINES
υπέρβαροι
onatpa-Ανκόνα
E Epoppoyts Laser
Phyodepoiou 96-100 & tpooooonou ου, Τ.Κ. 262 21, napa
2610 226562
λογοραομό του Παν mou Tavem
Tnå. 2610-426000 Fax 2610-461188