Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαίο Eipημεριδα της Ανανευτικης Αριστερός-Κυριακή 220KTufpiou 2017-Ap. φ. 1366-26
Η Ηριάννα και ο ηερικλής
στο σπιράλ της ααυτοεκπλ
ρουμενης προφητείας»
Η Οέμις έχει κέφια
Η Αφροδίτη ΚουκουΤαάκη Ypapcs
στην αναστολή εκτέλεσης της nol
θα μΠΟρούσε να ei val ΟΕνάριο παλιάς, καλής ελληνικής
κο μο δίας αν δεν ήταν tooo tpaYtKή η συμπερο ορά των
κπροου πο ν της δακαστικής Εξουο ac. Δείχνοντας πλήρη
αδιαφορία για το τι θα πει ο κόσμος και ηολύ
evasap pov για τη δική τους διακριτική μεταχείριση από την
ricaAitei, ovvexicouv με τρόπο ασύνετο μια διαμάχη με τη
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δ ataw atti ne meta
an λλον ar ό την unoxp onni uno c M c δηλ ons akepaka
για δικαστικούς που A yu di
υπο pco.n ται να την uno Αλλουν. Ono mi,ης και να tic ή
τοις 00(yoUC δικαστικών, ακόμα κι αν λόγω της ιδιότητάς
touc exoov arm την Unoxp υ ση Γεννος Που δείχνη μια
αλόγιστη np
am ρόβλητο φορείς μως από τις τρεις διακριτές εξ0totec, με
κάθε τίμημα, ακόμη και με τη Yvavtaon
δικα ολοΥημένης urio piac καί την καταβοράΟυση του
κί ou C tou as aotikou otagt to Ention eva and ta aos
σημεία της anaitr ons toocivan emponti nou
διαχειου ε τα. τις δηλα ο ας ritev έοχες να αποτελείται κατά
πλειουνηφία από υψηλόβαθμους δικαστικού°;" θα έπρεπε
κάποτε οι εκπρόσωΠοί τους να καταλάβουν ότι ο καλύτερος
Μνήμη Γιάννη Παντή:
Σε επειθε για ένανυπαρκτό
ης διότητάς τους
ov onrea
n abesac et. "
νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία με αντικείμενοτη
μη εφαρμογή των διατά raw για το πόθεν έοχες στη δική
naeria va
podo ν από κάθε nletpo στο
un u veio
Η διαμάχη ξεκίνησε από την αρχυκή άρνησή τους να δεχτούν
γενικά την ηλεκτρονική υτοβολή δηλώσεων ηόθεν έσχες
που είναι και η μονη μ p pr ηου μπορε, KanooK van ρει
00 apa. Συνεχίστηκυ με αποφάσεις nou npoonaoooo av va
Ε αιρέοουν τους
EPT: Επανεκκίνηση ξανά
Agapo Του: Ορέστη Αθανασιου
ooo ς.ΕΛ. '
.konukou
triv eq αρμονη της με το
Αγορά χώρις Μεσαζοντες
διατάξεων. Και τώρα, αφού η κυβέρνηση rpoXup de σε
VHE Την KGm6eon στη Βουλη
ΦΕΚ, ώστε να μην υπάρχει νομικό εμπόδιο, έρχεται ο
npohe8pox; tou ΣτΕ και με npooepivn διαταγή αναστέλλει την
Kpmi του Εαυτού του, ενώ είναι κρινόμενος.
ldopponta rpouou Eftixparεί στην Καταλονία μετα
Του νέου Σωφρονιστικού
ros, nou Ba σημαν την υπαγιογη της ισπανικης nepi.
φερειας στον αμεοο έλεγχο της κεντρυκής κυβέρνη.
σης Ο Ραχοι μετα απο συμφωνια με τους Σοοιαλιστές
που αναμένεται να στηρίξουν και as noAi Τες σχεδιάζει
τη δυνεργεία Εκλογων στην περιφερεια Τον Ιανουα
ριο για ΕΚλονη νεας κυβέρνησηe Την ωρα nou η κατα.
στολή και τα μέτρα οκονομικης Q0φυξίας εντεινονται
όλο και περισοοτερο Τα μετρα αναμενΕται να πλη.
ξουν τη δημοσια Τηλε0paon της Καταλονίας, καθώς,
tuorg. και την αστυνομία της περοφερεως. Η κατα
λανικη πλευρα, κατα Τη διαρκεια της Εβδομάδας, με
απαντητική επιστολη στο Ραχοι, διεμήνυε ότι mean
tvepyono'ηση του apepou 155 θα οδηγησΕ10e auton
κήρυξη Της ανεξαρτησίας. Τις θα
τον πρώτον Υυναικείων
Penaprót 18-20
Τι μας
νοιάζει
η ταυτότητα
φύλου;
φανει Το anoreeEo μα Ουτης Της emo evor μερες θα
Δημήτρης Λιάκος:
Υπάρχουν τα δεδομένα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Aa(F |
ερα,τημα Είναι cuAoyo
αν εργαστούμε με σχέδιο
Βιβή Κεφαλά
Δούναι και λαβείν
nou agopa σχετικά λνους Πολίτες; Κη από τη μεριά της Αρι.
σύγκρουση για κάτι Που, στο
κάτι κάτω δεν paivErai έχει
ταξική διάσταση ή κιάλας (το
ο Τοακαλώτος στη
λεύθερη υπόθεση: Ακόμα ΠΕριοοοτερο: όλη η υπ0eE0η των
ατομικών δικαιωμάτων civaE
Προσκύνημα
στη Μακρόνησο
Σελίδα 10
καπιταλισμός Ηλε avepo.
notK Ελεύθερους που να μποΦιλίπ Μαρλιέρ:
Να παραμείνουμε πιστοί
στη διεθνιστική μας δέσμευση
"ΕΠΟγή»,
την «Αυγή- και το
μισθωτοί με τη δουλειά τους το
μένοπο σε υπεραξία, δηλαδή η
δαπάνη της Εργασιακής τους
Enoritvuk» επισκεπτονται οήμερα και anoriουν φόρο τιμής στο saptuptKb τ0no, dnou βα.
ουνιστηκαν χιλιάδες armotto; και αγιαν
Σελίδες 14, 15
| στρας.
Μακρόνησος: Με την «Εφη» για το νησί της Ελένης
Του Ηλία ΙΤαβερη (σελ 22
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2