Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 280 . AP ΦΥΛΛΟΥ 1.349
30 χρόνια μετά
τηΜαύρη Δευτέρα
Ο νεοφρανκισμός
επιτίθεται
στην Καταλονία
Μέσα οι επιχειρήσεις
έξω οι κομμουνιστές
Αποστολή στο Σότσι
oel 22
το σύστημα ανησυχεί
σελ. 10-11
Μισθοί στον πάτο
όπλα για το ΝΑΤΟ
. Σχόλιο
Πίτσος
απόφαση της γερμα.
νικής πολυεθνικής
Bosch να κλείσει το εργοστά.
orinapn Tompa στις ΗΠΑ
μιοιχητί νίος κινδύνους role.
οιο στοναουτησεοτο γοστας
pnp mokar μ και mor Kovo Δεν «επιστρεφει η Ελλάδα» pono,but nopymon &μέτρα
Kal Πλειστηριασμούς
aaa n τροικα,
none rivoaNTAux etnu s
οικιακές συσκευές nitooc και
για τα F16, κόπους 2,4 δαδοαπασχολούσεοτο μερογ λένε
Mao ου οκ στημαομι eo
mp omulpovrtay apuca iuka
monom o non tr OLuκαι πλειστηριασμους
μα mon n μ mr30Ottu pkx,
n'on o omp vati nonκα, συντάξεις. Την ίδια ώρα
όμως. όπως γράφηκε, η niταος έχει το 40% της αγοράς
κουζίνας και το 15% των ψυγείων στην Ελλάδα. Έχει δυνατότητες και θα είχε πολύ
an' dinou δον pmpui vu λ.inEwaκαλύμε.Bepao. και nepuoSR
ες του ελληνικού KEpalaiu. Tmv
furporn να χαρακτηρ mano tic antove ou i la
noian K Et
nouv A hanjr a nnotac
och Kn Trorto non TO Kampa
σελ 2, 4.5, 18
τείχε στην εταιρεία, τηρούσε
δημόσιο (2011) και επένδυε
60-100 εκατομμύρια ε pu,
Επικίνδυνη συμπόρευση με ΗΠΑ
Φυσικά, δεν τα ζήτησε καμιά
ελληνική κυβέρνηση, «πελαMryάλους κινδυνους
κρύβει η συμμαχία
Το αποτέλεσμα: Μια ιστορική
μονάδα. που τη χρειάζεται η
κοινωνία. οδηγείται σε λου.
κέτο. Επειδή έτσι βολεύει
την πολυεθνική, που θα elσάγει πλέον τις συσκευές. Η
κυβέρνηση απλά παρατηρεί,
to napti των ζόμπι του κεφα.
λαίου. Εθνικοποίηση, χωρίς
αποημίαση και με εργατικό
αεγχο είναι η απάντηση.
Σχεδια για εν°κατάσταση
πυρηνικών στον Αραξο,
πρώτο βήμα τα 2.450.
για F-16.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
Όταν θέλει ο κόσμος
θα πάρει φωτιά
σελ 6-7