Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δεν ήταν μόνο η Πα
ρα. γελαγια τα F-1
Πέπλο σιωπήs για το τι
συζήτησαν Τραμπ-Toipas
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟ
1.303 -ΕΥΡΩ
ERRANEA Ούτε νοίκι δεν δίνουν για το «οικόπεδο» Που έχουν καταπαυσε
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
apos Ευαγγέλια
χαρά! Με τη βούλα Αναβαθμιστή
rious1αλαμε το μπ Μόνο επ ndo
. Πληρώνει, μάλιστα, κι από πάνω η Ελλάδα για τη φύλαξή του κάποια
δισεκατομμύρια, όπωs τα 2,4 δισ. για τα F-16 στουs Αμερικαν°us
! Με τη βούλα του νέου
φίμόνιμο κοροιδο, η Ελλάδα. Πανω από
δώο δισεκατομμύρια ευρω κοσυ ει σε
αυτν τη φάση η αναβάθμιση του ρ6λου μα. Και ε ναι αηό αυτά nouuas
περισσευουν από τ1s περικοπες των
συντάξεων και τ1s ε ωφρενικ s au n
σεις στο s φ ous και στιs εσ popes
εξαιτ as τον οποιων Πολλοί συνάν
θρωποί μα. Χορτα νουν στα σκουπ
δια και κάποιοι πιο τυχεροι στα συσσ
τια τηs Εκκλησ as ια να φυλαμε τα
σύνορα τ!s Δύσηs και πρωτιστο s τ!s
Eupo na κή Ένωση. Χωρ s να τσοντα ει ουτε ένα ευρο. Αναβάθμιση Που
δ νει δουλειά σε 10.000 συμπατριωτεs
του αμερικανού Προεδρου, ο onoios
φιλο ενησε τον Πρωθυπουργό las στο
Blair House, τιμή Που ΠΟλύ λίγοι ξένοι
ηγετες εχον. Τον συνολικό λογαρια
σμό τη. αναβάθμισns τον ρει μόνο
ο πρωθυπουργός Αλ ns Toipas και
ασφαλωs o unoupyos A luvas Πάν0S
Καμμεν0s και ο υπουργ0s Οικονομι
κών Ευκλε ons Τσακαλώτο. Μέσες
ακρ s εχουμε μια γευση για το τι δω
σαμε χάρη στην.. αθυροστομία του
Τραμπ Που ήθελε να ακούσει ο αμερι
Kavos ΠΟλτηs ότι για αυτόν φροντ
ε, για να εχει δουλεια Δεν επε ο κ s
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Δεν βάζει θέμα αποχώρηση.
Τώρα η κυβέρνηση
Κατ' εντολή των δανειστών, Που ανακάλυψαν αλχημείεs
ΕΠΙΤρΟΠΟι του
Ελεγκτικού
Τζανακόπουλ0s
στο υπουργείο Εργασίας
για αρ και ά as Exouv στοιχεια τιοαριθμο των συνταξεω
ν Που έχουν χορηγηθει!
Εδώ και έναν χρόν
ι και η Εθνική
Τράπεζα «κόκκινα» δάνεια
είναι πλαστός, ΟΠως και τα χρήματα που δήθεν έχουν δοθεί
άλλο κατόρθωμα των δανειστών
συντάξεις αναπηρίας!
Πάνω
150.000 θα πάνε
Ous, ύστερα από ιατρική εξέταση από τιs αρμ66les Enrpones, κρίθηκε ότι η αναπηρία τουs
ισθεί η καταβολή τns σύνταξηs του
Και εδώ, όμωs, αποδεικνύεται η ετοιμότητα που ano δεκαετία:s έχει το Δημόσιο και
το πόσο καλά λειτουργούν οι υπηρεσίε$ nou
είναι αρμόδ1es για να Πάρουν σάρκα και οστά
s véas
κυβέρνηση να μοιράσει
στη φτώχεια σε όλη την Ε
ρωπαϊκή Ένωση-άλλη μια
Φώφη: Τέλ0s οι βαρόνοι και οι φεουδάρχες
τοίκων τον χωρών-μελών tns.
μικό! Με αποτέλεσμα να την
κά τηs ΕΕ τα στοιχεία τηs EuΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
Tous «θεσμούs»
Τελευταία
επιτυχία του, η ΔΑ
θnKES φτώχεια$ n κοινωνικού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
Ο Ράμα γκρεμίζει τα σπίτια των Ελλήνων στη Χειμάρρα
ιεθν0 s τυχοδιωτισμου», τονι ειοΠροεδρ0STns Δημοκρατ!as
Όχι στουs άκαπν0US
ροκειται για συμπεριφορε
και τουs
εν φερτουs!
Στο τελευταίο σκαλοπάτι του κατή
φορου εθνικns υποτέλε1as και ηθικήS
ευτε
πό διωγμό τελεί η ομογένεια τηs Χειμάρραs στην Αλβανία, με τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα να μη χάνει ευκαιρία
να εκδηλώσει το ανθελληνικό του μένο. Με το πρόσχημα
την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κέρκυρα, κατηγόρησε τα
Τίρανα για συμπεριφορέs «διεθνούs τυχοδιωκτισμού» και
«ωμns παραβίασns των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τονίζοvtas nus με τη στάση τουs αυτη υποns
Ι Σχέδιο περιθωριοποίησήS
ano τον αντιπολίτευδύο επαίσχυντα νοla nou εψήφισαν. Παραδίδουν
ριοχns, πετάει στον δρόμο δεκάδεs
αδικασίες, Προκειμένου στη συτη
με τα Περί ομοφυλοφίλων διαλυουν
νέχεια να προχωρήσει στην κατε
δάφιση των κατοικιών τ0us. Η κίνηποίησε, μάλιστα, ο κ. Παυλόπουλ°s
ότι «δεν πρόκειται να μείνουμε απαΣκληρή κόντρα
σε τ
ασυνειδησία, οι ανιστόρητοι που παριστάνουν τουs
«εθνοπατέρες», υπό τα χειροκροτήματα του Ερντοσήτου αυτή έρχεται να Προστεθε
ομογένεια$, Που αισθάνεται ότι βρίΚατ' επανάληψη και με διάφορου
γάν, έδωσαν νομιμότητα στην «Τουρκικ
es του Έντι Ράμα σε βάροs τηs 0
ens. Εψηφισαν, οη^aon, το σχέδιο nou ειχε χαραξει
από πολύ νωρίs ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Με
τά τη μικρασιατική συμφορά, ο nyetns των Τούρκων
asrusovno nanonoo ανατοΟύτε και οι αριθμοί
1 ευημερούν Πλέον
ναρκωτικών. Στο κύκλωμα nouefapΧαιναν σταδιακά,
vn. An το Βα του χρονου
Ο Πρώην υπερυπουργ0s και στενός
ano λύψει ουβλέπουν το s
α σταγη
θρω να δικαιωματα των ομογενων. Σε
ο θεσ η ανακο
φίλοs του Σαιμιρ Τα
Παμε κυπρο, η σ τηρια
τερο ιστορικ
Upas του
0 σκλη
τηs an opo τ τα εχουν φερει σε μια τερα μω με neon τον
onu ο διωξει σε βάρ0s τηs ελληνικ s ομογένεια. Πρου
α υ
επαννε ματίεs
εφαρμοζουν
As δούμε όμ0s, Προηγουμένωs τι Πέτυχα
νοι «μαΕλληνισμου
ρό, ο Πρόεδρ0STns Δημοκρατίαs Πρ. Παυλόπουλο, κατά
στην περιο n τη Χειμάρρο s. A o n
ΙΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
σπαθεί να βγει από το πολιτικό αδιέξοδο.
Τα εθνικά συμφέροντα να
ΤΥπ λονίες Έλε xosan0 την Empom Ανταγωνισμού στη μεταβιβαση του Epsilon
δε λογιών
ντα των
Εργα opvoina os καιρου Επιστολή ΕΣΡ στα κανάλια Συμμορφωθείτ8,αλλιώs λείνετε «OXl» απο «τρικ
, σε θυγα ρικέs medial l Πο!os θα πάρει την ευθύνη αν πεθάνει απεργός Πείναs στην ΕΣΗΕΑ; 1 για ΕΔΟΕΑΠ
μερικαν1ns συνάντησns