Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26908 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Σε ιστορικα
αμερικανικες
μετοχες
Τριάντα χρόνια από το κραχ
της χρηματιστηριακης αΥορας
το 1987
«κοκκινων οανειων»
την 30η επέτειο του κραχ της χρη
ματιστη!ιακής αγοράς το 1987, οι αμερ
χανικές μετοχές βρίσκονται σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα και οι επενδυτές ανησυσπενστεί η υλοποίηση των
οι υψηλέ
μετρουν που εχουν αποφα
μαινουν οτι εχει
διώρθωση, πα!ά την υγιή κερδοφο
4υών χαι την οικονομική ανά
υπογ!αμμίζει η προεο
του SSM. D. Noy, σε απα
όμενης «Μαν
τον ευρωβουλευτή της Λα
διαπραγμάτευσης, οι αλλαγές στο τρόπο
Ευρωπαία επόπτης
υποστηρίζει ότι προκειμέ
χείρισης των επενουτικων χεφαλαιών χα
θιστούν μια επανάληψη του συγκεκριμέου χραχ απίθανη. Ωστόσο, χάσ
φυλαχτιχοί χρηματιστές αρνούνται να ααυτές μεταρρυθμίσεις -o
η θέσπιση νέων πλαισίων
αφορά τη θέση σε λειτουργία της νέας
πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηρίασμών, θα χρειαστεί να καταβληθούν προσθετες προσπάθειες προκειμένου να ε
σχυθεί η ικανότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος και των πλαισίων για
την αφερεγγυότητα.
μηχανι
δύνου αναφέροντας ότι οι ελληνικές τρά
πεζες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμετώπες με σημαντικές προκλήσεις, όπως
Βεητιωνεται n
θέση των
νυναικων στην
καστικής ρύθμισης οφειλών χαι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμο-οδηγούν σε επίσπευση της διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα, ε
ναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πλήρης
μεταξύ άλλωνη ανάγκη μείωσης του πολ
υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμε
νων ανοιγμάτων, τα οποία όπως αναφέ
ανέρχονται σε περίπου 45%
των συνολίχων ανοιγματων
Για παράδειγμα, όπως αναφέρει, όσον
ούει τον κώδωνα τ
άτω από το ψυχολογικό όριο των 750
πει κάποιος ότι εμφανίζονται τα αποτ
ρευνας που
1 ενικος Δεικτης 11μων
πQαγματοποιη ηκε για 6η συνεχη χρονια
από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών
της ICAP Group για τη «Γυναικεία Επ
χειρηματικότητα», με εστίαση στη Γυ
ηλώθηκαν, σε μεγαλο4,60%), της Eurobank (-3,98%) και της
ΔΕΗ(-3,57%)
πρωτη ερωτηση στην οποια ΧΑηθή
χαν να απαντησουν ο
στελέχη αφορούσε πόσες ώρές απασχολούνται χατά
μέσο όρο ημερησίως στην ε
άτω από το ψυχολογικό OQ1ο των
750 μονάδων υποχώρησε το Χηματιστή
Q10 Αθηνών, υποκύπτοντας στις τραπεζι
ι γυναικες ανωτατα
Από τους επιμέρους
11 έμπτη
στις μείωσε
αντιθέτ
ρες απωλειες σημειο)σαν οι οειχτες των
46,45 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες
μεγαλύτε
Διατηρουνται οι ισορροπιες σε σχεση
με την ιουρκια
ΑναΒαθμίζεται ο Υεω στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
47,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 479
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών πα
ρουσίασαν οι μετοχές της Εθνιχής (23,4 ε
κατ. τεμάχια) και της Alpha Bank (
σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,67%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας χεφαλαιοποίησης υ
ο ταξίδι πήγε εξαιρετικά καλά, οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηχαν», τόνισε ο Αλέ
ξης Τσίπ!ας σε δηλωση του στους Ελληνες δημοσιογ!άφους στο Blair House, για τα
συμπεράσματα που μεταφέρει στις αποσκευές του αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον
ποχώρησε σε ποσοστό 2,12%
μείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (10,1
εχατ. ευρώ) και της Εθνικής (6,7 εκατ. ευ
κά 78 και 136 παρέμειναν σταθερές.
οδοα10κατέ
Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν, τόσο χατά τις επαπ
φές σε θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο
Μάικ Πενς, όσο και στις επαφές που είχε πέρα από το θεσμικό πλαίσιο-με επιχειρημα
τίες, επενδυτές, οργανώσεις της ομογένειας. Υπογράμμισε ότι σε όλες τις συναντήσε ις υψαν οι μετοχές-του Ελλάχτώρα
+1,28% του ΟΠΑΠ +0,75% και της
Aegean (+0,38%).
|θηκαν 26
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι
πήρξε μια κουνή παραδοχή: «Η Ελλάδα επιστρέφει» ότι βρισκόμαστε σε ση
μείο καμπής χαι στροφής που αποδεικνύεται όχι μόνο από τις επιδόσεις τηςΤΑντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση ση
μείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank

Τελευταία νέα από την εφημερίδα