Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΊΠΑΡΑΣΕΥ12-ΣΑΒΒΑΤΟ21ΟΚΙΟΕΡΊΟΥ20p. AROYw0YTE www.edromos.gr
€ 200
ETIKAIPOTHTA
Φαινομενικά
uyińs
η Παγκόσμια
οικονομία
ΟικονομικέΒόμ Bes
η φουσκα του χρε0us
των αγορων
ΣΕΝΊΔΕΣ 23
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 7
Ναπαζει το τρανζίστορ
τ' αμερικάνικα
To more eoes
ΔΙΕΘΝΗ
Αυστρία
bampamo
Απίστευτες εικόνες Υραικυλισμού από τον Τσίπρα και την παρέα του
«κουστούμι» 2,4 δισ. για τα R16, αναβάθμιση Σούδαs
και λιμάνι Αλεξανδρούποληs στο βασικό μενού
| Δε5ds
eNAb&8in
ΣΥΝΕ ΥΞΗ
Η ελληνική πεντάδα (αηόδεξι
npos τα αριστερά: Καμμέν0s
Παπαδημητρίου Τσίπρα, Κολάγη ευτυχ ias στη συνάντηση
τns με τον αρλεκνο Αμερικανό
Πρόεδρο, Ποτέ άλλοτε στη μετ
πολιτευτική Περίοδο η Ελλάδα
δεν εμφανίστηκε τόσο εξαρτμένη από τιs ΗΠΑ, Ποτέ τόσο
IENAA19
RESISTANCE
FESTIVAL
Carlos Latuff Kau
| Μαξεχωριστή
OTonpas σε μια (ακόμη)γελοα
καλοτομκι ανακάλυψε ό4NIKI
την «εξαιρετική στήριξη» Που
έχει ο Τραμη τα κονά συμφέ
ροντα του δύοχωρών συν nepoxn, αλλά και τπν αγαπη τον
Ελλήνων για us ΗΠΑ
ΣΕΝΒΕ 2021
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μάνια
Παπαδημητρίου
Αποκλειστική συνέντευξη του ΤΖΕιμε Πέτραs: «ο Τραμπ φέρεται
στην Ελλ δα όπωs n Τρόικα και ο Toinpas δεν ζητά ούτε νοίκι
καμιγ Κλωντέλ
ΣΕΛ ΔΕΣ 8-9
ΣΕΝΑ A26