Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AIEPOMA
Agrenda
ΣΙΤΗΡΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Β' ΕΚΔΟΣΗ
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑ ΡΟΥ
RopooUN 20 OnTupiou 2017
h 7244 SN241 944
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Φέρνει κόσμο το +10%
στα Σχέδια Βελτίωσης
Έφυγε το σύμβολο
των μηχανηματα&ον
Zsnovnon στον αγροτικό κόοο
Κοντέλλη ος New Holland od 58
6R95 6777
Λύση μέσω ΚΑΠ για τα βοσκοτόπια
Καλές οι ειδήσες που φερνει
το λεο)φορείο-Omnibus
me ενδιάμεσης αναθεώρησης
Στο Ψυγείο ο ενεργός αγρότης.
ενώ καθίστανται σταθερές
οι συνδεδεμένες ενισχύσεις
Ευελιξία στην αναγνώριση
των Νέων Αγροτών και μέχρι
50% η προκαταβολή 5ετίας
σελ. 8
σελ.9
OCA, 8-9
Τα παιδιά του FiberMax αλλάζουν στέγη μετά το deal
mnousu oan o muerta yer 52 59
δις rupa MrTa u autuv κα το FiberMax. σελ
Τέλος εβδομάδος
οι προκαταβολές
Ενιαίας Ενίσχυσης
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
77,70
78,50
κιωβριου και ma6ιακα θα αρχίσουν
να φαίνονα" xpnuera tou 70% ms
monsEvo
Antu m a 4,6
Εγκατάλευμη ΕΒΖ
σε τευτλοχώραφα
Ανοδο έδειξε
η Σιγκαηούρη
ΕΠΙμονη ξηρασια,
λευμό ελαιόλαδο
Τα φιλοσοφημένα
παιδιά της μπύρας
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
enormuov στη Zu0oyvuoo 2017
Mivac 100c, Ep& 42
ΗΛΙΟΕ: Avtnnkn 07:39-Aion 18:41
ΣΕΛΗΝΗ: 1 "μερος
KAIPO: Ailpaoxs