Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 20.10.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5894
Βουτιά στις οι ογενεια ές δαπάνες, της τάξεως του 21,7%
Πος η κρίση άλλαξε τη διατροφή των Ελλήνων
εν πρέπει να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος
Τεράστια πρόκληση η ημιουργια ποιοτικών θέσεων εργασιας
Η υψηλή διαρθρωτική ανεργία των πιο ευάλωΣτην τελική ευθεία οι νέες
των ομάδων του πληθυσμού προϋπήρχε της. αντικειμενικές αξίες
Στο φουλ βάζει το υπουργείο
χρισης χαι ηταν αποτελεσμα μιας ουσχαμα της
και μη ανταγωνιστικής αγορας εργασιας. Δεν
πρέπει να επαναληφθούν λάθη του παοελθόνοι ονομικών τις μηχανές για
την αναπροσαυμο η των τέλος
του έτους (όστε να μην χαθεί για
μια ακόμα 400010 μνημονιακός
στοχος ποσαΟογης τους
Χοντά στο ύψος τον, εμπορικών
--aliw ont.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς
δημόσιων παρεμβάσεων του ΣΕΒ γιοω από τα μειζοναζητηματα που απασχολούν την ελληνική αγορά εργασίας. Σειρά
έχει την επόμενη εβδομάδα, στις 24 Οχτωβρίου 2017, το
Συνέδριο που θα διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο με τίτλο
της εργασίας μετά το Μνημόνιο», ενω θα αχολουθήσουν πολλές ειδικότερες μελέτες και ποοτάσεις που
αφοοουν στο πΛαισιο κανονων που οιε πουν τις σχέσεις εργοοοτον και εργα,ομενων, τις οεςιοτητες αιχμης στην αγορά
εργασίας και τα συστήματα βελτίωσης της επιχειρησιακής
αξιο)ν.Η Κατεουνα Παπανά
τσιου μιλώντας στο 180
Συνέδ010 για την Αξιοποίηση
της Ακίνητης Ile υουσίας περ
ΕΦΕΤ: «Αιαι όδει
δημοσίευμα για νοθευμένα
αι α ατα ληλα τρόφιμα
ψε ένα μηχανι
επίπεδα, στη βάση του οποίου
θα προκύψουν οι νέες τιμές.
Όπως είπε εκτός από τ
ομάδα εQγασίας η οποία εποπτεύεται από τη συντονιστική
επιτρο)πη οημιου'Q ουνται σε
ηση τη χ(οα ειδικές επιτροπές καταγQαφής τον δεδομένων αλλά χαι μια ακόμα δευτεριβάθμια επιτροτή η οποία
εται να
σημαντικές αποκλίσεις στις
τοοπές ώστε να π0)λαμβάνον.
ται στQEBM)σεις μικρο)πολιτικης φύσης.Σε προτο επίπεδο η
Ομάδα ΕΟγασίας η
τελείται από εκπο)σώπους του
υπουργείου Οικονομιχών, της
ΑνεξάQτητης ΑΟΧής Δημοσίων
Εσόδων, της ΕΛΣΤΑΤ, της ΤΟά
πεζας της Ελλάδας και του
Κτηματολογίου
στηρίζεται από τον Χα0ηγητή
William McCluskey επεξε07ά
ζεται τα δεδομένα τα οποία
είναι διαθέσιμα στο υπουογείο
τ(άπεζα της Ελλάδος όσο και
που οινουν οι τοπιηε επιελληνική
ανάπτυξη
οποια αποΣε συνέχεια του Δελτίου Τύπου του Πανελλήνιου Κέντοου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), της 13ης Οκτω
της σχετικής δημ
αναπτυζηχινειτουχατο την
επόμενη χρονιά)
όπου παρουσιάζεται ότι το σύνολο σχεδόν τον διαανοειχνουν σχετικά αισιόδοξ
χυμών,
αρκετά μεγάλη απόκλιση,
σχολιάζει η Citi, με αφορμή
χθεσινές ανακοινώσεις
Αν και το ΑΕΠ πέρασε σε
θετικό éδαφ
εξάμηνο της χρονιάς, το
μαχοοιχονομι
παραμένει εύθραυστο και
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την ανάκαμψη της εμπιστο
νικών, ψωμιού, ελαιόλαδου κ.λπ.) βρέθηκε να είνου νοθευμενο
ποικίλλουν μεταξι 20% και 75%, ο Ε.Φ.Ε.Τ., με αίσθημα
ή αχατάλληλο για κατανά
της ΕΛΣΤΑΤ
φόντο
ηματιχά ότι η εν λόγω ανα40θύνης, δηλιόνει
ρά δεν απηχεί την πραγματικότητα, ενώ τα στοιχεία
Θυμίζει ότι το 2016 η Κομισιόν προεβλεπε ανάπτυξη
2,7% του ΑΕΠ για φέτος καί
στερούνται
ς θεώρησης
υνης χαι τις επενδυτικές
ς προβλέ
η αλγορίθμου (
Ογασία