Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Website

Recognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3620O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Τ

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ
Π. ΜΑΝΟΥΡΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

«Να διεκδικήσουµε
προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού»
>> ΣΕΛ. 10

∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΚΕΠ ΓΙΑ ΤΑ
BEST CITY AWARDS

Κόντρα για
...βραβείο στο
Ηράκλειο Αττικής
>> ΣΕΛ. 4

Επιδηµική έξαρση
της Ιλαράς
Πρόγραµµα έκτακτου εµβολιασµού
στην Περιφέρεια Αττικής

ο 1ο Γενικό Λύκειο Μεταµόρφωσης πέτυχε την ύψιστη διάκριση να κατακτήσει
την πρώτη θέση στον Ευρωπα κό
∆ιαγωνισµό του S.A.M.E.World Project: “Μοιραζόµαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία” Κλιµατική
Αλλαγή - Περιβαλλοντική ∆ικαιοσύνη - Περιβαλλοντική Μετανάστευση.
Οι 50 περίπου µαθητές του 1ου ΓΕΛ
Μεταµόρφωσης (κατά κύριο λόγο
από την Α' και την Β' Λυκείου) εργάστηκαν επί ένα χρόνο, σε ώρες
εκτός µαθηµάτων, συνήθως κάθε
Παρασκευή απόγευµα.
Όπως µας είπε η καθηγήτρια του Λυκείου και εκ των βασικών υπευθύνων της εργασίας, κα Λιάνα Κεραµιδά, το συγκριτικό πλεονέκτηµα της
δουλειάς των µαθητών της Μεταµόρφωσης ήταν πως οι µέθοδοι που
ακολούθησαν δεν ήταν οι τυπικές
που συνηθίζονται αλλά βιωµατικές.
Στη νικήτρια οµάδα απονέµεται το
µεγάλο βραβείο του ∆ιαγωνισµού
που είναι ένα τετραήµερο ταξίδι για
30 άτοµα στην πόλη Sintra της Πορτογαλίας, από 24 έως 27 Οκτωβρίου
2017, µε πλήρη κάλυψη των εξόδων
και συµµετοχή της οµάδας στην 3η
∆ιεθνή Συνάντηση του έργου
S.A.M.E. WORLD.
Η Περιβαλλοντική Οµάδα του λυκείου θα συνεχίσει το έργο της και
κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

ΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑ ΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΛΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι πρώτοι
στην Ευρώπη

“Ο ρόλος των ΟΤΑ στην
αντιµετώπιση της φτώχειας »
>> ΣΕΛ. 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όλη η πόλη
γιορτάζει το «Όχι»
>> ΣΕΛ. 8

Στο ∆ηµαρχείο Μεταµόρφωσης
διοργανώθηκε Ηµερίδα µε θέµα «Ο ρόλος
των ΟΤΑ στην αντιµετώπιση της φτώχειας»,
από το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου
Μεταµόρφωσης.
>>ΣΕΛ. 8

Νέα εξέδρα
και σύγχρονα
αποδυτήρια
Λαµπερά εγκαίνια στο ∆ηµοτικό
Στάδιο Νέας Ιωνίας
>> ΣΕΛ. 10

>>ΣΕΛI∆Α 6-7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα