Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text: