Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παράνομα ποτά και αναβολικά βρήκε το ΣΔΟΕ σε γνωστό μπαρ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . T®.1.00E A.Φ. 5083 Πέμπτη 19.10.2017
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΕΛΣΤΑΤ
Γ. Βρούτσης.
>>> Τελ.
Τελικά το
Διπλά βιβλία κρατά η κυβέρνηση για τις
εκκρεμεις συνταξεις
Ανάσες στον κλάδο δίνουν οι
ασφαλίστικες
2016 είχαμε
Σε υορεση 0,2% η ελλήνική
ΟΙΧονομία και το 2016, σύμ4ωνα με αναχοίνωση της
ΕΑΣΤΑΤ, έναντι προηγουμενης εκτιμησης για στα
σιμότητα (0%)
αναθεώρηση είναι οριακή
στο-03% από-0,2% ενώ τα
Για το 201
ανάπτυξη 0,7% το 2014 αντί
προηγούμενης εκτίμησης για
πρόεδρος της ΕΑΣΙΑΙ, Αθ
Θανόπουλος,
την αναθεώρηση κυρίως σε
νεότερα δεδομένα για χαμστους δείκτες φτώχειας στην ΕΕ
ρον εχουν
οι συνισταμένες προσέγγισης
χινήθηκε ανοδΧά το 2016
προϊόντο.pogo ικότερα,ττα |
Σε τροχιά ούναμική
στοιχεία δείχνουν με ίωση της
παραγ(ογής αγαθών και
υπηρεσιών από τα 279,3 δισ.
ευρώ σε 272,8 δ.σ. ευρώ ανάμέσα
Στο ίδιο διάστημα η ενδιάμε
ανάπτυ
ελληνική
στο 2015 και το 2016.
ανάλο)ση από τα 123,6
J, ευ0ώ υτοχορεί σε 120,9
δισ. ευρο). Η αχαθάριστη
προστιθέμενη αξία από τα
155,7 δισ ευρώ σε 151,8 δισ. Σε εγχάρδιο κλίμα πραγματο- έμα αση στο πράσινο και τους
ευρώ, οι επιδοτήσεις επί τον | ποιήθηκε νωρίτερα απόψε η χώρους χονωνικής ωφέλειας,
γεγονός που, οπως ειτε, έχει
αναβάθμ σει, αιτην πόλη χαιτο
Βαρια αφηνει τα σημαδια της στην ε ηνιχη οικονομια και
κοινωνια η πο υετης δημοσιονομική χριστ
σΡατα στοιχεία τόσο της Eurostat για τα επίπεδα φτώχειας
στη χώρα μας, όσο και της ΕΛΣΤΑΤ
δαπάνες, δείχνουν ότι παρά τις σημαντικά υ ηλες δαπάνες
για χοινα)νική προστασία, η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις
τ Εις πρωτες εσεις στους οειχτες φτώχειας.
οιοντον απο 1,6 δισ. ευρω
κινουν ται οριαΜα ανουκα σε
1,7 δισ. αλλά οι όροι επί
τον προϊόντον εκτοξεύονται
από τα 22,2 δισ. ευρώ σε 24,1
συναντηση του π οοθυπου γού
Αλεξη Τσίπρα με τον θήμαρχο
της πόλης του Σικάγο, ΡαμΕμάνουελ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
καθως τα προεπίπεδο ζωής.
γυχ τις κοινωνικές
Μίλησε επίσης για το μοντέλο
ήπιας αναφυχής το οποίο έχει
επιλέξει η πόλη του Σικάγο με
Απευθυνόμενος στον Έλληνα
πρωθυπουργό ο κ. Εμάνουελ
σημαντικό
προοδευτικό ηγέτη» και πρόσθ..
ηση-, των
Ετήσιων
στοιχειον
τον χαρακτηρισε
σημαντ Χα oqe η για την τοπιχη
οιχονομία.
AoYCLOL ασμα
ι στην αξιοποίηση | εσε ότι είναι σημ
δευτικές δυναμεις στην Ευρω τη
ινωνιχή
Απο την πλευρά του οποί0υπο
υργός Αλέξης Τσίπρας, επισή
υγκεκριμένα, σύμαρωνα με το
τα επισημα στοιχεια της τυποι με τον χινουνο της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής φτώχειας ή του κοινωνικού
Υπηρεσίας, τουλάχιστον αποκλεισμού το 35,6% του
ένας στους τρεις κατοίκους πληθυσμού, ήτοι 3,8 εκατ
της χώρας μας ει σε συν η
χες φτώχειας η κοινωνικου
αποκλεισμου. Στην Ελ αδα
υσχονταν αντιμε
xu100 0 ημένον στοιγειον
από διάρρες πηγές, όπιος.
-Αποτελέσματα των
διαρθροσης των επιχειρήσεων για το έτος 201
τρο(οθούν
της ελληνικής
εοεινών
Εκτιμήσεις για την τελίκή
κατανα οτική δαπανη των
vo non ριο ν με βάση τα ατο
τελέσματα της Έρευνας
Ουχογενειο κών Προϋπ0Nryσμών (EC 1) για τα έτη 20142015 χαι ενου)μάτωση νέων
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην
ιδιότητα του ποουτουργού (o
πολιτικού μηχανικού με ειδ χευ
ση στη χωροταξία και του ανέλ
ισε το σχέδιο ανάπλασης της
παραλίμνιας περιοχής του Συχάγο καθώς και το διευρυμένο
πόλης του Σιχάγο και αναφέρ0ηκε εχτενας στην δυναμική τη
ελληνικής οιχο ομίας ενω τόνι
σε την μεγάλη προσπάθεια που
κατα άλλει η χώρα υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε
τροχιά δυναμικής ανάπτυξης.
έναντι 28 1% το
ανθοοπο