Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ννεα εκθέτες απο
δα-Κύπρο στη Διεθνή Κλαδική Έκθεση drinktec στο Μόναχο
>>> ΤΕΛ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5082 Τετάρτη 18.10.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ημερίδα
ΔΕΣΦΑ για πρόσβαση των χρη>>> Τελ.
ύχειας ένας στους τρεις
Ελληνες
Νέος CEO στο ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε
ο Ριχάρδος Λαμπίρης
Στα όρια της
στών στο εθνικό
σύστημα φυσικ
αεριου
Αν ησητων απανώνγι Έρευνα
ΔΕΣΦΑ
εώρηση
ου που
Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερω
στής του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), σε
ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε στα κεντρικά γρα4Εία
βρίου, σύμαωνα με σχετική αναΟι προτάσεις του ΔΕΣΦΑ τέθηατό τη ΡΑΕ σε Δημόσια Διαβούλευση στις 8 Αυγούστου 2017.
η οποία ολοκληρώθηκε στις 15
ε πτε
μένη ημερίδα είχε ως οατό να
συζητηθούν και να αποσα τη
στούν. θλατα ζητήματα που τέθη
Ημερίδες για τα Σχέδια Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας
σιος Διαβούλευσης. Στην ημε
ρίδα συμμετείχαν εκπρόσοποι
Στις 17 και 1 Οκτοβρίου 2017, η
Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε συνεργασία με τη
Δ/νση Υδάταν Ιονίου της Αποκεντ ομένης Διοίκησης ΙΙελοτοννήσυ, Δυτικής Ελλάδας &
την εισαγωγή του Ευχονικού | Ιονίου, διο γανίνει στην Κέρκ
τα Ιόνια Νησαο
Ου ημερίδες θα πραγματοποιηθ
ουν στην ΑΕΟυσα Συνεδριάσεων
Περιφέρειας Ιονίαν Νήσον
(Εθνική Οδός Παλαιοχαστοίτ σας,
Κέρκυρα)
στο Μητρώο Χρηστών της ΡΑΕ
οι της Ρυθμιστικής
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας
αρχες του ν ου σχηματος εξ10000ότησης, η αναθεορηση, του
συστήματος εισόδου-εξόδου με
Αλυκές
Ποταμού
πλαίσο της δημόσιας διαβούλευσης για την υλοποίηση της 1ης
οργάνωση της λειτουργικής εξι
σοορότησης, νέες ρυθμίσεις πο6-1
σβασης στην εγκατάσταση-ΥΦΑ
της Ρεβυθούσας,xtkic0αι οι
προτεινομενες αλλαγές στο Νόμο
4001/2011
μογής της Οδηγίας Πλαίσιο για
τα Ύ&πα και της (6ηγίας για
! την αξι λήηση χαι τη δοιχειριση
τον χο δυνον π ημμυρας, και πο
Αναθεώρησης των Σχεδίων
1 Ιοταμάν χαι για την καταρτιση
δυνων Πλημμυρας των Υδατιχων
Στο 0,99% ανέρχεται το ποσοστό των δαπανών Έρευνας &
Ανάπτυ της (E&A) επί του ΑΕΙ Ι το 2016, συνεχίζοντας την
αυητικη πορεια των τεΑΕυταιαν ετών, συμφο να με τα πρόκαταρκτιχα στατιστικα στοιχεια του δημοσίευσε το Εθνικο
Κεντο) Τεκμηριωσης ΕΚΤ) και εχουν αποσταλει στη
Eurostat.
Διαχείρισης Λεκανων Απορροής
Διευθύνουν
τον Σχεδίων Διαχείρισης Κιν.
σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, χ
Σωτήριος Νίκας, επεσήμανε ότι
οι πο πάσεις Του, Διαγειριστή
Το τη 17/10 και ο α 09:30 π μ
Ημερίδα με θέμα: «1η Αναθ
εαρηση των Σχεδίων Διαχείρισης
Διαμερισματο
έρει η σχετική ανακοίνυση.
της χώρας, ανοείχαν ως στόχο την ενουμόνιση |
του συνολου των
του εθνι χού ρυθμιστικού των Λεχανών Απορροής
πλουσιου με τους Εναυτοιχους Ποταμαίν Ιονίων Νηςπον των Σχεδιων Διαχείρισης αποτελεί
Κανονισμούς καθώς χαι τη Υδατικών Διαμερισμάτων Βρε- ουσιαστιχά υλοποίηση μίας
οημιουΟια μιας ρευσης α og ας
Η δημοσιευση ταν δειχτων τοποιει το ΕΚΤ ως φορέας
εντασσεται στο π αισιο της του Ελλ vinou Στατιο woo
τακτικής παραγωγης και Συστηματος, με τη συνερ
έκδοσης τον επίσημων στα- γασία της Ελληνικής Στατι
ας Πελοπαννησου
φυσικού Αερίου στην ευρύτερη
ναλιοτών, σε ό,τι στις τιμές
φυσικού Αερίου αλλά και στην
Ε1.02), Δυτκής Στερεάς Ελλάδας (Ε104)χαι
Ηπείρου Ε1.05) χαι Τετάρτη
18/10 και άρα 09:30 Τεμ., Ημεο δα με θέμα: «Σχέδια Διαχείοσης Κινδύνων Πλημμυρας
ενιαίος πολιτικής για τα υδατα, η
ο ο α τίθεται σε εφαρμογή για
pomlqo0άσε θνικό πίσεδο
και ικανοτνεί μια υποχρέαση
της χάους που χαθυστερεί εδώ
ασφάλεια εφοδιασμού τους,
Επίσης εξέφρασε την ελπίδα οι
τιστικών για την Έρευνα,
στιχης ΑΟ ης.
1 χρόνια, ατελευθερνονελίξεις στην αγορά φυσικό Λεχανουν Απορρσης Ποταμαν τας χοινοτικούς πόρους στους Αναπτυ η και καινοτομια
Argiou να
σε νέα προσαρμογή του Κώδιχα
ν συντομα των Υδατιχων Διαμερισμάταν τομείς της ύδρευσης, άρδευσης στην Ελλαδα, που πραγμα
Βόρειας Πελοτο νηοου (Ε102),
Ελλάδας
| (1104) χαι Ηπειρου (1105) για
και αποχετευσης και ατορεύγοντας κυρά)σεις και ποόστιμα.
! Δυτικής
Στερεάς
Χρηστών να συναλλάσσονται σε