Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9358 . ΕΤΟΣ 330 . ΤΙΜΗ 1 ευρώ . ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
HMATIETHPIo
Στις 761,82 μονάδες
Πτώση 0,51%
ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣΤΑΤ
Σελ. 5
ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΤΣΙΠΡΑ-ΛΑΓΚΑΡΝΤ
EGINE ΥΦΕΣΗ
Συμφωνία
για την αξιολόγηση
το χρέος
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ
Αδικαιολόγητη αισιοδοξία για
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
Οι σύγχρονοι
μετανάστες
Η σύνχρονη μετανάστευση "έχει
εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά
από εκείνα της δεκαετίας του '50, του
60 και του '70 επισημάνθηκε σε δη
μερίδα. Τότε μετακινούνταν ερνάτες
τώρα μετακινούνται άνθρωποι από τα
μεσαία κοινωνικά στρώματα και στην
πλειοψηφία τους με πανεπιστημιακά
πτυχία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα
δυναμικό με διαφορετικ κοινωνικ
και μορφωτικά χαρακτηριστικά
Παραδόθηκαν στο
κοινό οι ακτές του
Παλαιού Φαλήρου
REUTERS
Σελ 10
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχεδόν τα ? τον νέ.
ων μεταναστων είναι αποφοιτοι πανε
πιστημίου, ενώ στους μετανάστες της
περιόδου έως το 1969 ο αντίστοιχος
αριθμός κυμαίνονταν στο 6%. Σε
αντίθεση με τους Gastarbeiter nou
κατάνονταν aro νροτικές και εργατικές οικογένειες 01 νονείς των σημερι
νων μεταναστών ανήκουν σε Πολύ με
νάλο Βαθμό στα μεσαία κοινωνικά
στρώματα. Εξ ου και οι νέοι μετανά
στες δεν στέλνουν σχεδόν καθόλου
εμβάσματα στην Ελλάδα. Όσον αφορ τους λόγους νια τους οΠΟίους έλληνες επιστημονες επιλένουν να μεταως
επιχείρημα ότι ο αριθμός των πτυχι
ούχων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων συν
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
Η Ελλάδα auna δεύει
Τους πιστωτε9
Ποινικές διώξεις
για απάτη
κατ' εξακολούθηση
ναστεύσουν συχνά Προβάλλεται
Ελλάδα είναι υπερΒολικά μενάλος
ελ. 8
Ο λογικός