Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26905 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
κουρουμΠΛης
ερι ανοοου στο Χρηματιστηριο
Brexit: «Ευκαιρίες
απο τη
μετεΥκατασταση
Για τρίτη συνεδρίαση το Χηματι
στιΟιο σημείωσε σερί ανόδου, με τον Γε
κό Δείκτη Τιμών να κλείνει στις 765,72
μονάδες, καταγ!άφοντας κέ!δη 0,57%
χαι τα συνολικά ( έQon) να φτάνουν το
σχύεται σε ποσοστό 0,59%
ποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο χατέγρα
Bank (+7,27%
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
στα 0.059
Ενδοσυνε
σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,69%, ενώ ο
ορΥανισμων
ναυτικης
ασφαηισης και
αντα σφαηισης απο
τη Μ. Βρετανία»
| |εραιτέρω ενισχυση της
ennnv°αμερικανικης
συνεργασιας
Οι μονον κι
νουνοι, α ^α και ευκαι
Q1ες για τη χω!α μας προκυπτουν απο το
Brexit, δήλωσε ο αναπλη!ωτής υπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαι
οι βασικές ανησυχίες ασφάλειας στο Αι
Ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα ε
ποογικης συσκευης που συγκαλεσε στο
υπου07είο ΕξωτεQ1κών, με τη συμμετοχή
των υπουργών EQγασίας, Ναν
ρή, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη έχει ε
πιστρέψει στη χώρα
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η Ελλά
χρόνια, κόστισε σχεδόν το 25% του ΑΕΠ,
επιστημόνων στο
φυ πουργού Οικονομικών
NATIONA
Στη σύσκεψη αυτή παρουσιάστηκαν
εξωτερικό. Σήμερα, όμως, στεκόμαστε και
χε συγκροτήσει το προηγούμενο διάστημα
το υπουργειο ΕΕυτεριχων χαι εγινε εκτε
νης ενημερωση για την πορεια της δια
πραγμάτευ
πάλι ισχυροί, χωρίς να υποχωρήσουμε
νδόσεις
Επίσκεψη Αλ. Τσίπρα στα Cinespace
ματογράφο και την τηλεόραση στην Ελλά
γων στη χωρα μας, καταγράφηκε Χατα την
επίσχεψη
Κυριακή και τη συνάντηση με τον πρόεδρο
τους στον Καναδά χαι το Σικάγο, Στέλιο
σε, «θα χάνου
με τα παντα για να προστατεύσουμε τα
ερω ενισχυσης της ελληνοαμερικανικής
συνε!γασίας» τόνισε ο π!ωθυπουργός, A
λέξης Τσίπρας, στο Chicago Council on
σεων στην Ελλάδα (στα
ρισμού και
της χτηματαγοράς, της ενέρ
ουλο και Αλεξ Πίσιος
Αμερικανικο fund με ελληνοαμερικανό
ας, των αγροτικών επιχειρήσεων και του
Ου ισχυροι άνδρες της μεγάλης εται
ρείας κινηματογραφικών χαι τηλεοπτικών
αγροτικού τομέα), της
μνηστηρα νια την Εθνικη Ασφαλιστικη
τις ΗΠΑ ότι η Ελλάδα αναγνένισης από
«Η Ελλάδα, πλέον, στα μάτια της οιεν
ρα συν
αντησεις του πρω
της ελληνικής αποστολής στις ΗΠΑ,0%,
οικονομικό
κλίμα
Βελτιώθηκε
από την κρίση, μια χώ!α η οποία διεκδικει και κατακτά έναν ιδιαίτερο Q0λο
στην περιοχή της» δήλωσε ο υπουΟγός
Παππάς απάντησε: «όλο το κλίμα αποτυ
πώνει τη συνειδητοποίηση, τόσο από τους
θεσμικούς παράγοντες, όσοκαι από την
Περαιτέρω Υια Πρωτη φορα arlo τον
Δεκέμβριο του 2014
οτι πραγματιχά
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, σε σννέντευξη του στην ΕΡΤ, από τις ΗΠΑ, ό.
που συνοδεύει
Τσίπρα, στο ταξίδι του.
χώρα έχει μπει σε μια καινούρια σελίδα.
Το ζήτημα για μας χαι για όλον τον πολι
τικό κόσμο είναι να μπει η χώρα στη νέα
σελίδα, χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη
του παρελθόντος»
βελτίωση του οικονομικού κλίμα
σημειώνεται ότι παρόλα
τον π!ωθυπου07o, Αλέξη
τος, ιδίως από τον Μάιο του 2017 και με
τά, αποτυπώνεται ήδη σε αρκετά μεγέθη
τας της ελληνικής οικονομίας, όπως απο
World Economic Forum, που συνεχίζει να
επιδεινα)νεται λογω της συνεχιζόμενης υ
Σχετιχά με το εάν υπήρξαν δεσμεύσεις
για επενδύσεις, ο υπουργος Ψηφιακής Πο
λιτικής παρατήρησε πως «στο παρελθόν
οι σχέσεις της μητρόπολης με την ομογέεια ήταν σχέσεις αγάπης, στοργής χαι
αλληλοκατανόησης, αλλά σχέσεις tou λίγο
πατάγανε στις απευθείας συνεννοήσεις, στις απευ
βιομηχανικής παQαγωγής, των εξαγωγών
καιτων λιανικων πωλήσεων ενω η ιδιαι
στιου δυναμικού της ομογενειας για την
ανάκαμψη της ελληνικής οιχονομίας και
ε €φρασε την πεποίθηση ότι πολύ σύντο
καλή π
συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και της συνολικής ζήτησης στην οισβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδο
τηση, εξακολουθεί να εμποδίζει την ταχύ
ερη επιστροφη σε ισχυρότερους ρυθμού
μα θα έχουμε αποτελέσματα στο
ξένων επενδύσεων, στην Ελλάδα, για χις παραγωγές.
Σε ερώτηση για το κλίμα στις έως τ
άπτυξης α
της προσφοράς.
Αυτό αναφέρεται στο μηνιαίο δε
ιομη-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα