Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΑΠΕΓΚΩΒΙΣΜΟΣ ΕΤΕ
Η πρώτη Τράπεζα που θα
απεγκλωβιστεί από Τον ακρι,
βο δανεισμό του ELA, με
ύψος επτοκίου 1.55% θα εί.
ναι η Εθνική με Τον δ.σ. Λευνίδα Φραγκιαδάκη. .Σελ. 7
KAAYMMENO ΟΜΟΛΟΓΟ
ΕνΤολή στις διοργανώτριες Τράπεζες,
για την έναρξη road show σε επενδυτές
της Ευρώπης προκειμένου να προχω.
ρήσει στην έκδοση καλυμμένου ομαλό.
γου, έδωσε εχθές η Eurobank με τον
δ.σ. Φωκίων Καραβία.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Για την επιτιχημένη έκδοση
eu ομολόγου σε ελβετικό
Ρράγκο, αναφέρθηκε ο πρόε.
δρος Α. Κουτσολιούτσος" μ .
ώντας στην "Ε". Τονίζοντας
την πρωτιά της FF Group'sa 6
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017s [email protected]μός φύλλου 872+ 0,50 ευρώ
ΕΠΟΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ Α
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Το Μετέ0RP Βήμα
του πρωθυπουργού
Ένας στους Τρεις Έλληνες κάτυ
από Το όριο της φτώχειας
στα λόγια
ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1 t+ NEO
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς αυτη η βράβευση και η αναγνώριση
από τα στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας », δήλωσε ο δ.σ. του Ομίλου Υγεία Ανδρέάνοντας
το βραβείο της nio-ΑΕοθαύμαστης
«Η συμπλήρωση 20 χρόνων επιτυ.
χους rapouoios και καταξίωσης του
Medsana στη Ρουμανία συνδυάζετα
με Την περαπερω επεκταση μας στην
tortir αγορά με τη δημιουργία του
5ου διαγνωστικού, κεντρου» ανέφερε δ.ο. Του Ομίλου Ιατρικού Δρ
Βασίλης Αηοστολόπουλος.
Παραμένει το περιβάλλον
οικονομικής αβεβαιότητας
επιχείρησης».
"Σελ. 9
Σελ 10
I. # ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
na την cντυπωσιακή, για τα ελληνι.
κα δεδομένα και όχι μόνο, δυναμικότητα συναρμολογησης PC από τις
Μαγούλας.avaφέρθηκε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Πλαίσιο
«Εχοντας ως rmprva την mpooooa Tuv
κοουκή οδυναμα, συνεχίζουμε να ολαμβανουμε πρωτοβουλίες ο roues
mpoopépouv ηθική και οκονομκή ava
κούφιση και δημιουργούν np0στιθέμενη
Computers Κώστας
ΕΥΔΑΠ lacivng Μπενίσης
Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr