Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
RAHE ΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Καρδίτσας
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΔΙΕΤ8 Υ ΝΤ Η Σ : ΕΥΑΤΕΔΟΣ Α ΕΜΑΣ . ΓΡαφεία: Παστ ρα 12, 43100 Kap5iaa
Τηλ.: 244 10 40770 - Fax: 24410 76746 -E.mail: [email protected]
:: :.. : κατάρρευση εσόδων,
Empe tipo a pote: augnση επιστροφών
Στόχος μας ένα
ενωμένο & σύγχρονο,
με ισχυρό λόγο
σε Περιφερειακό
||AEL
ΔιευρύνθηΚΕ η «μα
on τουα» στα έσοδα του ΠροϋΠΟλονισμού
στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτε
enth pa ocec
Στην αποκατάσταση Τμημάτων του οδικού
ον ao orien
θεσσαλίας με έργο Προϋπ 600.000 ευρώ
Kopsioa 16 Ocupias 2017
spol on wro
an toon o en can-11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
coffee& spirits
BISTrO
d 244 3413
Enlor:φθεί" την HREKtpo'Irf ;φημερίδα μας καθημ ριν στο: www.eplkalrotlta.InFO

Τελευταία νέα από την εφημερίδα