Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NONEVSHlow Πανεπιστημίου
EPTAAEIA
L 1 LIT και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Έρχεται σήμερα
To Westerdam
26710-22616 . ΦAR: 26710-24274
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα Κεφαλ0vids και ιαάκηs
ωτος στην κυκλοφορία
mmantata.gr E-mall: ket-newe gotewnet.gr
AP, 6673
KDA 3576
ΧΡΟΝΟΣ 27ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΠΜΗΟΥΜΟΥ 2E
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣηΑΘΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
ΜΕΓΑΣ
αΠΟ Την ΠΟΛΙΤΙΚη ΤΟ Επιμελητήριο
OROp 72-57
ΛΑΘΟΣ της Δημοτικής Αρχής η εμπλοκή της με τις εκλογές του ΕΒΕΚ!
μέου mpnupa
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ-ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
and ΚΥΛΛΗΝΗ npos n0P
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από 12/09/2017
ΔΕΥ TEPA duos l1ΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
and ΠΟΡΟ npos ΚΥΛΛΗΝΗ
I 20%
06:00 1030 1515 1900 0745 13-15170020-45
ΕΚΠΤΟΣΗ
TA ELDITHPLA
EnTPOOKE
05:45 10:301515 1900 07:30 13:15 1700
10:30 1515 1900 07-30 13:15 17:00 20-45
ΕΝΗΜΕΡΟθΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ riA ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟηΑ ΚΑΤΑ Ττε ΗΜΕΡΕΊ ΤΟΝ ΕΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡη Ν
Π Λ Η ΡΟ ΦΟ Ρ Ι Ε Σ-K PAT Η Σ Ε Ι Σ
ΚΥΛΛΗΝΗ: 26230 92 200, noP0Σ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: 26740 72 450
www.ioniangroup.comm
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ
ΣΕ Εμάς θα βρείτε ηιστοοιημένα
κηηευΤΙκα βιολογικής γεωργίας
δικής μος ηαρσγωγής
Θα μας βρει ΤΕ στη Κρονιά 700 μέτρο μετά rov nparo κόμβο
και σΤο 26710-25909 με δωρεάν delivery
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
www.kefalinongefseis.gr
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΖΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
. Εξειδικευμένα Συσήματα καθαρισμού . Amppumon
PREMIER
ince 1990
ΜΑΖΙ 27 ΧΡΟΝΙΑ
green
ΓΚΟΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ mummw
www.premierkefalonia.gr
30 MATI 2, ΚΑΙΡΟΣ.MIKPA
DEP-DAPMAKELA2, XAT-TPK 4, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 4, 0 H»-SPORT 12, MIKPEI ATENEI 15-16, BLOGGERI,