Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3-1 ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Νίκη με ανατροπή
για τον ΠΑΣ Γιάννινα
lf00M
ΤρΕτη 17
Οκτωβρίου 2017
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Αρ. Φύλλου 59565
ημή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] l www.neoagones.gr
νέος αικός uovo efva1 ο
ΜΕ ΦΟΝΙΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ»
40 ημέρες από τα εγκαινια της
Ιόνιας οδού, του συνολου του odr
είναι ασφαλής χρονος για τα
Πρώτα συμπεράσματα.
Η lovia οδος ειναι μια npaypatIK6τητα. Ενα εργο με Πολλαπλά οφέλη
και npo-ektdσεις σε μια ευρεία
γκάμα Παραγω-γικών δραστηριοτητων κα αναμφίΒολα 8a επηρεάσει
αετικά την τοικη και ε8νική ΟΙΚΟΣΕΛ. 3
Η «ΠΙνδο? στο 2ο
Thessaloniki Summit 2017
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του hnvo
''An.ZI. -Η ΠΙΝΔΟΣ. και ΑντιΠρόεδρος του ΣΒ.ΒΕ Ανδρέας Δημητρου συμμεtebe σε συζητηση nou
έγινε στο "20 Thessaloniki summit
2017, με τον Πρόεδρο της ΝΔ.
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο rdνελ συμμετε bav enkng, ο
Πρόεδρος του Σ.Β.Β.Ε. ΣαΒΒάκης
ΠΑΝΕ ΙΣΤΗΜΙΟ Μ.ANNINON
λος του χρηματιστηριου A8mwv
Aa2apidnS Συκράτης, ο Πρόεδρος
της Alumil Μυλωνάς reo
Πρόεδρος της ΖΑΝΑΕ Πέντζος
N κολαος.
Γιώργιος και ο
ΣΕΛ.4
Εν μέσω ανακοινώσεων για συγχωνεύσεις ΤΕΙ-Δυτικης Αττικη-η συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με no
npoxupnjevn να φαίνεται nwS ειναι η συγχώνευση τον δύο ακαδημαΤκών ιδρυμάτων του Ιονου το ΤΕΙ Ηπείρου aa
Βρε8ει σύντομα με τη vea δ1oknon nou 8a κλη8ει να διαχειρστ την «καυτη Πατάτα, της μορφής του ιδρύματος την
επόμενη μερα, αυτόνομη nopela n συγχώνευση με το Πανεπιστημ Ιωαννίνυν κα dpa, κατάργηση τμrudtuv με
χαμηλη ζητηση;
Στη "Nostos 2017"o
ΣΕΛ 7
Δήμος Ζίτσας
«Παρά8upo» στον εναλλακτικό
τουρισμό αποτέλεσε για το Δημο
Ζτσας η συμμετοχη του στην
Πανελληνια ex8εση 'Nostos
2017" nou npaypatononanKe στη
ΝαυΠακτο από 13 ewS 16 Οκτωτης κυβέρνησης
από m Ν.Δ.
ΣΕΛ. 8
γνωμη
Οι επλογές
δεν ήταν τυχαίες
Me κεντρικό ομιλητή τον τομεάρχη
Εργασίας της ΝΔ
και napouσk Βουλευτών, Πρώην
Βουλευτη, EKnpoourouv φορέων
στελεχών αλλά κα φιλον του κουματος npayparonoen8ηκε το Σ08 Baro
στο ΜετσοΒο η 3η
στελεχών των Ειδικών Κομματικών
Οργανώσεων της Νέας Δημοκραtig. με 84α «Οι εργαζόμενοι στον
Δημόσιο κα. Ιδιωτι στην
Γιάννη Βρούτση
Η Ήπειρος μαγείρεψε
και μάγεψε τους Ρώσους
Συνδιάσκεψη
τοι για την οικονομική κρίση nou
Ζούμε περισσότερο από επα χρόνια τώρα. Τη ζουν καημερνά στο
σπίτι τους. Βλέπουν τους yovels
τους να φοβούνται γici τη δουλειά
ους (αν έχουν) και φυσικά αυτό
ΡΩΣΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΙΙΤΙΚΟΣ ΣΤΆΟΜΟΣ ΕΚΑΝΕ
Ι ΥΡΊΣΜΑΤΑ 11A ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΑΣΙΡΟΝΟΜΙΑΣ
κό Τομέα
ΣΕΛ. 8
ους επηρεάζει.
κριση».