Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Διαθέτουν
ποινικο μητουο
ΑΠΟ μία αποψη ή ανάδειξη της Αριστεράς στην
υβέρνηση της χώρας είχε θετικές συνέπει
Η πορεία τον ΣΥΡΙΖΑ
από τον Μαδονοο στον Τοάμπ
αποτέλεσε τη
άπαρά τη Το
χώρούους
μονο ο αν έτι ήτο
κέψη είναι ή πλέον προηγμένη στην χώρα, οτι
νας λλος κόσμος ε
ωνίας (και τάχα βλέπουν πράγματα
51 ο το άστέοι τής Κουμουνδούρου στην Άστερόεσσα
αλλά κ
ΑΛΆΕΙΣ ron ΣΥΡΙμμα που
σημαι νοντες εκτροσωποι
ετησίας πορείας πρός τήν άμε-30 δισ. ευρώ τό κόστος τού πρώτου εξαμήνουαλλά εν πάση περιπτώσει Αριστερά «στα κάγκε
λα» και στο πεζοδρόμιο δεν πρό
οποιοι τον στηριςυν ποικιλοτρόπως στην πορεί
κόμμα με σαφώς φιλοατλαντιυμε. Ακόμη και αν αποτελέσει στο
Και δεν τελειώνει αυρι
ζωτετην Exxon Mobil.
οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν. Αριστερά να κ
ία της στις Σ
νού Προεδρου. Ό ύποΟ)Αριστερά να κατ
ραγμα ευσεων
συνταξεων, ποτ
λε το χέρι της στις τσέπες τών υπερήφανων γη|
ων σημερα υπουργων tr
σεως (Τσακαλώτος, l
βρογλου, Αχτσιόγλου) στο 0
λπ.) ένώ ή Αμεριέκείνους που
00. 'Ο υπουργός Αμύνης Πάνος
Καμμένος
ηση της μεταβολή
Κυβερνήσεως «σορτάριζαν» το ευρώ. Την ίδια έποχή
άπό τό 2013, οταν πλέον ό
ΑλέΜέχρι την αποχώρηση Όμπυ1 του Κάστρο». ΜΕ ΕΟνικος
τον έστειλε στο Μέ
ικήσεως 'ΟμπυΓιώργου
Η έπίσκενις του κ
Τραμπ-την έκλογή του οποίου ξόρκιζε μ
Τσίπρα-ΗΠΑ οφείλετο
για το ναυάγιο.
τοις δημοκραεμβλημα του κόμματος στο 51
0υπουργό και τόν
σε για τίς προσπάθειές του.
τερικών Ρές Τίλλε
ευχαριστηστίν Λαγκάρντ. Πιο κατεστημένο δέν γ
μεταβεΝτεστημένοδέν00ΔΝΤ Κρισκε
συσχετισμό (όλα τα κανάλια
νός ισχυρού Πρωθυπουργού. Γρά
300.000 θέσεις έργασίας και μικρά δάνεια σε έπιχειρήσεις
ραμε, ομως, είναι παρελθό
ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ με έκλογικ
συστημικός. Πρόκειται
Δ. Παπιδημητρίουάνέφερε οτι μεθα άφορ
για την μεγάλη παγίδα μιας ηγεσίας που αναζητ
ναγνώριση: σκάλες
ικούς ξενώνες, πρωτόκολ
δια ο κασίες για την
300.000 θέσεων έργασίας,
υπεσχέθη τήν δημιουργία 300.000
ζιάνα καί πήγα στο Πουγονός οτι οι ύπονομ
τής χώρας γεμίζουν κ
δισιακό ποτό κατά τον Κίσσινγκερ. Ωστόσο, πρέ
δίου που αρχικώς
σ0η τον περασμένο Μάρτιο, μέτ
Κυβέρνηση να ύπόσχεται 500.000
χρυσό καί
ρας έργυσίας γιύ μεγάλο χρο|
άσημ: έχει Την έξηγηση
βερνητικοί σχεδιασμοι γιά τήνοημιουργία ειδικού ταμείου, με στόχο
ριοχής Κέν et MaT, άλλά
τό ότι τον είπε πρόεδρο
αί άπό
αγγίζει το 50% στους νέους) άλλα
ικόνα που
καθώς και τό υποτιθέμενο δονειο πρόκειται να είναι μικρότερο
λίες για δημιουργία ειδικού ταμείου το οποίο θα μπορεί να ουδει μιι ουτε αριστερο
προστεούν «βαραίνουν»
αρκετά. Μόνον πέρυσι
rx1Ευθηκαν τρεις τόνοι
on δέν γνωρίζι πώς οι
napeaes Νήσο όνήκουν
στί5H
Μέ οποιες συνέπει
Γνωρίζατε τι ύπαρχει ένα μέρος που εξι μηνες
Συγχαοητήρια, Χέρδίσατε!
ΛΟΙΤόν, σ' a m την περίπτωση δέν έχεις δί ao, μου έ ετΕθη τηλεφωνικά ή θεία Αντιγόνη
καί συνέχισε μέ τήν ίδια διάθεση,
θυμάσαι, φυσικά, σέ πόσες Ττερτικότητα πρέπει νά προσαρμόζε
τα και Ε, στά νέα δεδομ α Ιδιοι
τέρως όταν of μεταρρυθμίσεις Οδη
γουν στήν πρόοδο.
Επιλογή το σημα φόρου διά
όλοι τίς ίδιες γνωσεις, τά Τδια σπίτια, τά Τδια α τοκίνητα, τις ίδι
es τιμές έπειδή δέν γεννήθηκαν μέ
τά ίδια προσόντα. Από arm τήν
άδικία ξεκινούν οί έποναστάσεις, οι
πόλεμοι και Ολα τα κακό. Καί έδώ
Priva
βγαίνει στη σκηνή οκ. ΓοΑρόγλου,
του, θά μπαίνει Τόδι ομά Του στην
κληρωτίδα καί άν elvai TU epos
θά λαμβάνει μιά έπστολή πού θά
γράφει γιά παράδειγμα:
ρητήρια, κερδίσατε τό'Υπουργείο
τών Οίκονομικών. ΟΤΕ
ούτε κόμματα που άλληλοσφάζοομι .
ίδέν προΕΚΕ ΤΟ 1
νηπιαγωνεία Θράκης
πτώσεις σέ έχο συγχαρε για την
σκηνή
ρου πού duon καί
ή μεγάλη μεταρ, τίς όποιες Bolάπτό παράλογες μέχρι παράepamres. Αλλά στην μεταρρύυση
Ομολογώ ότι δέν περίμενα,
έ νηπιαγω- | τής κυβερνήσεως, τίς όποιες βρί
στό Στάδιο Αγαποτε άλλήλουκ
καί ή Τύχη σας δουλεία, συμπ
περιοχή και ΕΤαεχε
οχων στην Θράκη. ΣΕΛ. 4
Δεξιά στροφή
Νεώτερος ηγέτης στην
Βεβαίως! Δίότι άνοίγει νέες
προειδοποιήσει TOUS συκάθε έξι μήνες γυΕτα έκεί
προοπτκέςστήνΑνθρωττότητα
μεταρρύθμιση πού φépvei στήν
Γοβρόγλου κάνεις λάθος!
ση, θεία Αντιγόνη;
Εχει b λεγει διά κλήρου σάν τό λοχείο του ΤΖΟΚΕΡ:
έ 30,2%. Δεύτ
φτηνό χιουμορ. Άκουσε, λοικαί πολιτικής ζcons
στό έξής δλοι
πόν, γιά νά μάθεις. Ποιο είνα τόμ- 01 &vepa πο θά χουν τίς ίδιες πγάλο λάθο, πού έκανε ό θαός όταν θανότητες να γίνουν βουλευτές,
έπλασε τόν Άναρωπο; Η άνισότ -ύπουργοι, πρωθυπουργο, χρυσο
τα Δέν Επλασε όλους τούς ovepo- Ολυμπιονίκες στό άλμα έπί κοντώ,
TOUS Τσους. Πού δ5nYe1ήάνισόττα; Στη δημιουργία μι&s κοινωνas δπου δέν ένη &νατόν νά χουν
Παιδείας πώς σου ήρθε καθυστεΔιαβάστε το άοοο
ότι έμπτισταθήκαμε γιά
pou5 μήνες τόν
όλόκλΤΜπορα νάψοι συντηρητική,
άλλά μετά άπό ώριμη σκ ση κατέ
ληξα ότι όταν άλλάξει ή πραγμα
Πάπες, καθηγητές Πανεπιστημίων, άκαδημαϊκοί ή Νομπελίστες.
eά δηλώνει ο καθένος τήν έτπθυμία
ΑΛΕΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ