Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΠΡΙΝ'
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28, . ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.348
Ελπιδοφόρα διημερίδα
1ου ΝΑΡ }na rov ελληνικό
καπιταλισμο
Εκδήλωση μνήμης
για τον αγωνιστή
Χρίστο Μπίστη
l 8 14
mi :::, ο φοιτητές
στο προσκήνιο
Τσίπρας τοΠΥκαν
Τράμπκαι κεφαλαίου
Λαγκάρντ αποτελεί το
σεων tou Tompa στις ΗΠΑ, καθώς ο Τοακαλω
ως έχει προετοιμάσει το έδαφος για μια "θετικ
δες mo ouyxpova αεροπλάνα. ta eaoparas F-35.Eto, ώστε
να ouvexioouv ta naxviδια πολέμου Πάνω από to Aiyolo pc
ta avt otoaa touplaka, moo δεν διαφέροον nd ράμόνο στο
cθνόσημο και τα διακριτικά στην άτρακτό tobe-ria va priv
τον αδικούΡεόμα, ο Tot pospi κεται σε μια aroton
πολλαπλού ρόλου στην Ουπιάτο των ουναντή,
Πλειστηριασμοί
κοροιδιας
και οε καλό κλίμα» ouva vtnon, όπως θα ανακοινωθεί με.
Τ Ωστόοο καθως το ΔΝΤ διαδραματίζει ολοένα λιγότερο
στις εξελίξεις στην Ελ
και την Ευρώπη-6nou
εθοδική και πολύ.
πλευρη η προπαγάνδα
της κυβέρνησης,των
πεζών και των τροϊκανών
για να περάσουν τους πληλάδα
σταδιακά θα exxapshot, ηλά.
ρως τις αρμ
υπό ίδρυση Euptona1κό Νομαματικό Ταμείοκα συμφέροντά m, darmτα συμφέροντα της ελληνκής αστικής τάξης, θα επΕ.
Στις ΗΠΑ για νεα
«a ορα του αιωνα»
riavano a o av του ο πλων
unol apu on EupanonsoNoo Kupi.
νομιλητές του ότι είναι
ωςπατο είναι η επίσκεψη
Εδρα llevc. Η αλήθεια eivai
οτωχών λαϊκών στρωμάτων,
ρέγγυος εταιρος στο Ενεργει.
πλήττοντας το κύρος του ΚΕνή.
ακο pnpa-ντε-φερ της νοτιοαντισταση και αλληλεγγυης or av ovan ρας μπορούνε, Kal σφηνα στην Τουρκια λ καλό tupa o lo Εντα
Υπερασπίζονται εκατομμυpiouxouca, επροστατεύουντα
omina των πλουσίων», λένΕ Εν
χο υ, κυβερνητικοί των ΣΥΡΙ
ZA ANEA και αντιπολιτευόμε.
νοι της ΝΔ,ΠΑΣΟΚ, υπάλληλο
των τραπεζών. Από κοντά και
όσοι συμβολαιογράφου υπο
δεν θα έβγαινε καν από τη
θέση του συγκυβερνήτη του
F. 16 και θα ταείδευ€ με αυτό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού Κοοβαλωντας μα ί tou
και τα 2-3 δια ευρω που θα απαιτηθούν για tov tKouYxpoνιομότών ελληνικων μαχητικών an tous Αμερυκανος
ίσως και αρκετά ακόμη Ya va ayop or, και μερικές δηα.
πάνε τόοο καλά με tmv Τουρκία, μπορούν να επενδύοουν στη p1λοξενία της Ελλάδας και mv ελεύθερη ηρόσ αση στα ηρονομιακά-01
κόπεδα, tns Σούδας, tou Αράξου και άλλων περιο
xov, για να οργανυ νουν τις Πολεμικές tous e oppnotic
Που povidi ες τα ν λαων
τάσσονται στο χρημα
το κίνημα κατά των πλειστηριασμών
np0στατεύει «πλούσιους) και
Συνέντευξη
ου τραπτευτες τουκοτωχοκαι 01 τραπεςες εζαπολύουν τους γυπες
και η καλή μας κυβέρνηση τα
κάνει. Ας κόψουν την πλάκα:
Να νομοθετήσουν εδώ κα. τυρα την ουσιαστική προστασία
της κατοικίας και της περιουαίας των εργατικών και λαϊκών
στρωματων. Τη διαγραφή των
ΟΕων τον ανεργων, των Ψτυχων και όσων έχουν χρυ00nr
tic ελληνικές τράπεζες
σε εταιρείες-yumrc" Ttou
Μόλις στο 3% της αξίας
1,5 δια. Αντιδραστική
τραπεζών.
AAYIA MAATEZE
Μέχρι τότε μην ξανακούσου.
με κουβέντες για εκατομμυρυσια
τις toriaEE το κεφάλαια
touaco λαός,
τις ό pmaEe το κεφάλαιο.
κάνει πολέμους
απλά από πού παίρνει νραμμή
και η σημερινή κυβέρνηση.